Bron: HandsOffVenezuela-NL, 26 mei 2020

Op 13 maart is het grootste Nederlandse oorlogsschip, het amfibisch aanval&support schip Hr. Ms. Karel Doorman, naar de Caribische Zee vertrokken, om er volgens de officiële informatie van de regering, drie maanden lang te assisteren bij de bestrijding van de corona-virus epidemie. Dit zou desgewenst onbeperkt verlengd kunnen worden en gaan om handhaven van de orde op de overzeese gebiedsdelen en het bewaken van de kusten van deze eilanden om immigratie tegen te gaan.

Kort daarvoor, op 3 maart was een ander oorlogsschip, het militaire patrouilleschip Hr. Ms. Zeeman al naar dezelfde regio vertrokken, wegens vervroegde vervanging van de Hr. Ms. Groningen, die nu in Nederland gereed gemaakt wordt om er in juni of juli eveneens heen te gaan. De reden voor de vervroegde vervanging was allesbehalve geloofwaardig.

De Zeeman en de Groningen zouden er nodig zijn voor het onderscheppen van vermeende drugstransporten in de Caribische zee. Ze varen er zonder positie-signalering (AIS).

De informatie die de minister daarover geeft, hoe summier ook, wordt echter niet bevestigd door de waarnemingen en berichten uit de regio, waar volgens de eigen gegevens van de DEA nauwelijks drugstransporten voorkomen.

Er is dan ook nog geen enkele recente onderschepping van zo’n verondersteld drugs-transport bekend gemaakt. Wel zijn er berichten over repressie en intimidatie van de visserij en handel, naast enige incidentele hulp aan bootjes van de pleziervaart.

Betrokken bij de militaire agressie tegen Venezuela.

Op 3 en 4 mei, tijdens de langdurig voorbereide en door de VS gefaciliteerde huurlingeninvasie vanuit Colombia in het Venezolaans kustgebied – met facilitaire tussenstop op Aruba – voeren de Hr. Ms. Karel Doorman en de Hr. Ms. Zeeland allebei ten zuiden van Curaçao, dichtbij de kust van Venezuela. Dat was uniek en lijkt erg toevallig. De beoogde doelen van deze zee-invasie waren volgens het geopenbaarde huurlingencontract zeer omvangrijk, en de Nederlandse Marine had er mogelijk een geplande of onvoorziene taak in.

Op dit moment, zijn vijf Iraanse tanker-schepen met brandstof voor Venezuela onderweg. Een Flotilla met een humanitaire missie, die het door economische maatregelen getroffen volk van Venezuela een paar maanden van de nodige brandstof zal kunnen voorzien. Het is vanwege de tientallen illegale maatregelen van de VS, EU en bondgenoot-staten, dat het land met de grootste olievoorraad ter wereld, niet in zijn eigen brandstofbehoefte kan voorzien.

Op vrijdag 22 mei 20:00 uur lokale tijd, enige tijd voordat de ‘Fortune’, het eerste schip van de Iraanse tanker-flotilla in de regio zou arriveren, is de Karel Doorman vanuit Bonaire naar het Noorden vertrokken en heeft zijn AIS gps-tracking zender uitgezet. De dag erna, zaterdag 23 mei lag het schip aan de buitengaatse Cruiseterminal van Willemstad, en vertrok om 17:45 weer naar het noorden; ook ditmaal met uitgeschakeld AIS-signaal.

Vanaf het moment dat het eerste van de met VS-piraterij bedreigde schepen in de buurt van de extended economische zone van Venezuela aankwam, en nadat president Trump in een telefoongesprek aan de oppositiegroepen in Venezuela melde dat “Venezuela omsingeld wordt in een mate die ongekend is”, is niet duidelijk waar het Nederlandse schip is. Hetzelfde geldt voor de Franse en Britse oorlogsschepen, de Dixmude en RFA Argus.

De Venezolaanse Ambassadeur bij de Verenigde Naties, Samuel Moncada, heeft de dreiging van de Nederlandse, Britse en Franse schepen aan de rand van Venezuela’s territoriale wateren expliciet aangekaart in de digitale vergadering van de VN-veiligheidsraad van 20 mei jl.

Aangezien minister Blok van buitenlandse zaken, middels een schrijven van zijn collega van Defensie recentelijk nog benadrukte, dat de Hr. Ms. Karel Doorman geen taak heeft in opsporing en onderschepping van de vermeende drugstransporten, kunnen wij de opvallende geheimhouding over de activiteiten en locaties van de Karel Doorman niet begrijpen.

Het wekt de suggestie dat het Amerikaanse Southcom commando de leiding heeft over de bewegingen en evt. inzet van onze schepen in een gecombineerde Nederlandse, Franse, Engelse, Amerikaanse oorlogsvloot, waarbij een conflict tussen de marineschepen van Venezuela en deze navo-schepen mogelijk niet te vermijden zal zijn.

Dit zou een zeer slechte zaak zijn, met name omdat rekening gehouden moet worden met het feit dat de VS een artikel-5 navo-incident kan proberen te forceren, waarbij alle beschikbare navo-schepen officieel onder het Navo-commando ingezet zullen worden voor gezamelijke ‘verdediging’, zonder tussenkomst van de betreffende regeringen. Ook de Nederlandse.

Niet alleen hebben we moeite met de officiële informatie over de missie. Ook over de keuze voor de Karel Doorman hebben we grote vraagtekens. De Karel Doorman, een amfibisch aanval&support schip (officiële term:‘Joint Logistic Support Ship’ – JSS), was ook volgens insiders een slechte keuze voor assistentie bij de epidemiebestrijding. In eerdere publicaties hebben we dat gedetailleerd uitgelegd. Afgezien van het helpen van pleziervaart-schippers en het opsporen van vermiste personen, heeft het er nog niets kunnen betekenen. De bemanning zegt zich te vervelen. Het hospitaal-schip Hr. Ms. Johan deWit, was beschikbaar, gereed om te gaan, en geschikter voor de officieel opgegeven missie.

Voor het eventueel onvermeld assistentie verlenen aan een door de VS geplande agressie tegen Venezuela, een zee-blokkade, -invasie of navoartikel-5 inzet, is het amfibische aanval&support-schip Hr. Ms. Karel Doorman echter zeer geschikt. Dat geldt ook voor de Franse Dixmude en de Britse RFA Argus, en lijkt een bewuste keuze, waarover uiteraard binnen de Navo overleg gevoerd is.

De kosten van deze operatie zijn uiteraard zeer hoog, en staan in een schril contrast met de financiele bijdrage die de ABC-eilanden voor medische inspanningen gevraagd hebben. Deze financiele bijstand is hen onder voorwaarden beloofd, maar hebben ze niet gekregen, omdat ze niet aan deze bijbehorende voorwaarden konden voldoen: De medische teams uit de VS zijn onmiddelijk teruggestuurd omdat ze zich op de eilanden misdroegen en enkelen van hen zelf Covid19-positief waren.

Overzicht van vijandige akties.

Minister Blok heeft vanaf zijn aanstelling in 2018 geijverd om de overzeese ABC-eilanden te betrekken in de agressie tegen Venezuela.

De financieel-economische blokkade van Venezuela conform de eenzijdige dwangmaatregelen van de VS+EU is ook op de ABC-eilanden op last van de Nederlandse regering uitgevoerd. Slecht voor Venezuela, maar ook slecht voor de lokale bevolking. Er ontstonden tekorten; de werkloosheid verhoogde; de lokale bevolking is daarvoor slechts matig gecompenseerd.

De militaire oefenfaciliteiten op Aruba en Curacao zijn vorig jaar uitgebreid. Meerdere aannemers hebben lang gewerkt aan nieuwe trainingstereinen en een observatietoren. Op Bonaire is een nieuwe aanlegstijger gebouwd.

Tijdens de eerste staatsgreep-poging op 30 januari 2019, kon Curaçao door de VS, die er een militaire basis heeft, als ‘humanitaire hub’ gebruikt worden. Deze USAID bemoeienis is door de VN, het Internationale Rode Kruis en andere officiële instanties veroordeeld, en wordt door de gewelddadige oppositie in Venezuela omarmd. De
Er zijn inmiddels 5 staatsgreeppogingen geweest, maar haviken in de VS geven niet op en dit contract met de VS voor toestemming voor een ‘humanitaire’ interventie vanuit Curaçao wordt deze maand door minister Blok verlengd. Hij kan zich ditmaal niet meer achter naieve onwetendheid verschuilen. Onze minister van buitenlandse zaken is een vervent voorstander van rechtsextreme staatsgrepen, en uit dat ook publiekelijk inzake Venezuela.

Minister Blok heeft ook geijverd voor een Standard of Forces Agreement (SoFA) tussen Curaçao en de VS, die de vorige regering van Curaçao weigerde te tekenen. De troepen van de VS, inclusief hun materiaal en contractanten hebben daarmee een status apart en hoeven alleen aan de militaire leiding in de VS verantwoording af te leggen. Voor eventuele misdragingen of misdrijven kunnen ze op Curaçao niet verantwoordelijk gesteld en berecht worden.

Bovendien geldt door bemoeienis van Minister Blok de blokkade van Venezuela nu ook voor mensen. Met ingang van deze maand gaat er een visumplicht gelden voor bezoekers uit Venezuela aan deze postkoloniale rijksdelen. Er worden maximaal 8000 visa’s per jaar afgegeven. Familes, sociale contacten en zakenpartners worden daardoor van elkaar gescheiden. De handhaving ervan met grensbewaking is vorig jaar reeds beloofd als onderdeel van het plan. Het officiële argument voor de nu uitgevoerde grensbewaking , de covid-19 pandemie, lijkt daarom een goedkope smoes. Temeer omdat bezoekers uit Venezuela het gevaar voor coronabesmetting niet zullen verhogen. Ondanks de illegale sacties tegen het land, heeft Venezuela de epedemie goed aangepakt. De Venezolaanse bevolking wordt uitgebreid op Sars-Covid-2 getest en de weinigen met aangetoonde virusbesmetting verblijven allen in quarantaine. Het staat in schril contrast met het besmettingsgevaar door militairen, expats en bezoekers uit bijvoorbeeld de VS, waarvoor overigens geen visumplicht geldt

Op 30 maart heeft het verdachte passagiersschip RCGS Resolute, van een Canadees/Colombiaanse rederij onder Portugese vlag varend, dat 2 dagen in de territoriale water van Venezuela lag, een kustbewakingsschip van de Venezolaanse Marine opzettelijk geramd en tot zinken gebracht. Het schip, verleende na deze misdadige actie geen assistentie aan de bemanning van het zinkende schip dat daarom vroeg, maar vluchte naar de haven van Willemstad, Curaçao. De autoriteiten van Curaçao en Nederland boden het schip bescherming. De Venezolaanse authoriteiten hebben het aangeklaagd en vroegen om opheldering, maar kregen geen antwoord. Door tussenkomst van een externe partij, is het dikwandige polar-ice-cruiseschip, met mogelijk 180 gewapende milities aan boord, niet onderzocht. De onafhankelijke rechtelijke macht van Curaçao heeft op basis van een betrouwbare reconstructie van de aanslag Venezuela echter in het gelijk gesteld en de rederij de maximale boete opgelegd, ter waarde van het schip, ca. 122 miljoen euro. De rederij verkeerde al in betalingsmoeilijkheden voordat het zich voor deze klus, waarvan het plan onbekend gebleven is, beschikbaar stelde.

Een ander schip met aantoonbare betalingsmoeilijkheden, de Aressa uit Kameroen, varend met een bemanning uit Montenegro, werd op 28 februari 2020 door de Nederlandse Marine en de kustwacht van Aruba geënterd en aangehouden. Er werd beweerd dat het 5.500 kg Cocaïne van Venezuela naar Griekenland vervoerde.

Fotosessies en persberichten waren klaar, Nederland had weer eens een essentieel bewijs geleverd!
Maar de verspreiding van het persbericht is afgeblazen of voorlopig uitgesteld. Het schip kwam namelijk uit Paramaribo en is niet in Venezuela geweest; dat lieten alle schip-tracking services zien. Inmiddels is er bij enkele shiptracking-portals met handmatige commentaren de informatie toegevoegd, dat het schip in Venezuela zou zijn geweest, maar die zijn alle inconsistent en komen niet met de feitelijke data overeen. Het lijkt een poging om belastende feiten tegen Venezuela te fabriceren. De Trump-regering kwam een maand later met een aanklacht tegen Maduro en andere hooggeplaatste Venzolaanse ambtenaren en plaatste hoge premies op hun hoofden, in verband met vermeende drugshandel.

Niet namens het Nederlandse volk

Voor de opgegeven missie, met het grootste Nederlandse oorlogsschip, in deze zo gespannen postkoloniale regio is volledige transparantie wenselijk. Het is dan ook niet acceptabel dat de gezagvoerder op de Karel Doorman op kritische tijdstippen besluit om zijn AIS tracking systeem uit te schakelen. Het verhoogt de militaire dreiging tegen Venezuela, illegaal volgens internationaal recht, en de onduidelijkheid ten aanzien van de activiteiten en bedoelingen van onze marine overzee.

Meegesleept worden in een gevaarlijke betrokkenheid bij militaire agressie, in tijden van een pandemie waar intra-nationale samenwerking verondersteld wordt, is niet de wens van het Nederlandse volk.

De ambities van de Nederlandse regering, en met name van minister Blok zijn ons bekend. Deze ambities en de notoire schoffering van volksvertegenwoordigers in de Tweedekamer, zijn echter niet te combineren met leiding geven aan het beleid in Nederland. Het Nederlandse volk wil geen oorlog met Venezuela, dat heeft ons onderzoek op internet en tijdens publieke manifestaties overduidelijk uitgewezen.

Eventuele onvermelde afspraken met het Amerikaanse militaire commando hebben geen goedkeuring van de volksvertegenwoordiging en dus geen mandaat volgens de grondwet. We dringen er dan ook op aan dat de schepen zo snel mogelijk teruggehaald worden uit het gebied waar bondgenoot VS een onverantwoord gevaarlijke crisis creëert, en eisen per direct volledige transparantie en openheid over locatie, activiteiten en plannen van het schip, de mariniers en de bemanning.

Topfoto: Hm.Ms. Karel Doorman aan de buitengaatse stijger van Willemstad, Curacao