Bron: TelesurTV  28 februari 2020 ~~~

“[…] de organisatie moet de tekortkomingen in haar rapport verduidelijken en verklaren die door deze twee onderzoekers (MIT) zijn aangekondigd,” zei de Mexicaanse woordvoerder.

Mexico zal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) eisen “de tekortkomingen in zijn rapport te verduidelijken en te verklaren”, waarin het het bestaan ​​van vermeende onregelmatigheden tijdens de verkiezingen van Bolivia in oktober 2019 bevestigde. Deze actie volgt op een rapport onthuld door de Massachusetts Institute of Technology (MIT), dat stelt dat er geen “statistisch bewijs” is voor verkiezingsfraude.

VERWANT:
Een bericht in Washington Post sluit verkiezingsfraude in Bolivia uit
Minister Blok geeft openlijk steun aan de staatsgreep in Bolivia

Op dinsdag publiceerden onderzoekers John Curiel en Jack R. Williams van het MIT een onderzoek in de Washington Post waarin werd uitgelegd dat er geen statistische ondersteuning is om de beweringen van de huidige de facto regering over verkiezingsfraude te rechtvaardigen. Statistieken waren de centrale basis in het rapport van de OAS, dat fraude claimde.

“Bolivia beschreef zijn verkiezingen in oktober als frauduleus. Ons onderzoek vond geen reden om fraude te vermoeden,” zeiden ze in het onderzoek dat door de twee onderzoekers werd uitgevoerd.

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Mexico, Roberto Velasco, sprak over het feit en zei dat het niet mogelijk is om aan te nemen dat de analyse van beide onderzoekers politiek belang heeft.

“Vanuit ons perspectief, gezien de resultaten van de studie, die serieuze vragen heeft bij de analyse van de Organisatie van Amerikaanse Staten en wat werd uitgedrukt door haar secretaris-generaal Luis Almagro ter discussie stellen, moet de Organisatie de tekortkomingen in haar rapport die vermeld zijn door beide onderzoekers verduidelijken en uitleggen en verklaren, “zei de Mexicaanse woordvoerder.

Gegeven dit, zal de missie van Mexico bij de OAS formeel vragen dat een “derde partij” een vergelijking van de twee rapporten uitvoert en de discrepanties ertussen verduidelijkt.

De OAS heeft 12 ernstige onregelmatigheden in haar rapport aan de kaak gesteld, zes opmerkingen gemaakt en geconcludeerd dat het niet mogelijk was om vertrouwen te geven aan de resultaten van de overdracht van voorlopige verkiezingsresultaten (TREP) na de stopzetting ervan, en verklaarde dat er mogelijke fraude werd gepleegd.

De analyse gepubliceerd in de Washington Post stelt echter dat de OAS geen eerder onderzoek citeert om aan te tonen dat er sprake was van fraude bij de stopzetting van de overdracht van voorlopige verkiezingsresultaten (TREP), wat twijfel doet rijzen over het ingediende rapport.

Bolivia wordt ondergedompeld in een diepe sociale en politieke crisis nadat het OAS-rapport het topje van de ijsberg werd die leidde tot het aftreden van de toenmalige president Evo Morales. Sindsdien zijn er een aantal mensenrechtenschendingen en politieke vervolgingen gepleegd, die tot bezorgdheid hebben geleid door internationale organisaties zoals de VN.