Opinie, Handsoffvenezuela, 13 februari 2020 ~
naar aanleiding van bericht van telesur ~~~

In het militair kwetsbare land Bolivia, is er op 10 november 2019 een dramatische staatsgreep uitgevoerd door het leger, i.s.m. de oude extreem rechtse oligarchie met fascistische elementen met bewezen steun van de VS+bondgenoten, Amnesty International en de OAS. De rechten, de levensverwachting en de veiligheid van de meerderheid van de bevolking van Bolivia zijn door de gewelddadige machtsovername ernstig in gevaar gebracht.

In datzelfde jaar zijn er in Venezuela drie mislukte staatsgreep-pogingen geweest en is er een executie-poging op President Maduro uitgevoerd, waarbij eveneens de binnenlandse oligarchie- en expat elite betrokken waren en daarbij steun kreeg van de VS +bondgenoten en o.a. buurland Colombia.

Het jaar daarvoor, april 2018, was er een bloedige staatsgreep-poging in Nicaragua, waarbij door een binnenlandse elite, opgehitste studenten en gelovigen enorm veel geweld gebruikt werd. Ook in het komende jaar worden er weer staatsgreep-pogingen in Nicaragua en Venezuela verwacht. (tip: lees het E-book van nicanotes en bekijk de Video)

Op het moment dat de regeringen invulling geven aan hun burgerbeschermplicht, en binnen hun mandaat voor het bewaken van de veiligheid daadkrachtig optreedt, spelen CIA frontorganisaties zoals Amnesty International, Human Right Watch, Avaaz en vele andere zgn puur solidariteits- en mensenrechtenorganisaties de Duty-to-protect (D2P) kaart, en roepen op tot Humanitaire Interventie van de VS&bondgenoten. Sinds Michelle Bachelette de OHCHR voorzit, ondersteunt ook deze VN organisatie de oproep tot Humanitaire Interventie, blind gevolgd door de EU

Het is een strategie van de CIA. Haar strategie voor geheime operaties die inmiddels overbekend geworden is: Ondersteun opstandige groepen, train ze in geweld, wacht af tot de regering op moet treden, en zet dan een ‘humanitaire’ interventie in. Voor de buitenwereld moet het op een revolutie lijken, waarbij mensenrechten in geding zijn. De voltallige Westerse Media ondersteunen die verhaallijn. Het is reeds vele tientallen malen uitgevoerd, waarvan de ‘revoluties’ met fatale afloop het meest bekend (alhoewel nauwelijks begrepen) werden: Afghanistan 1988, Tiananmen Square (China) 1989, Yougoslavia 1998, Libie 2011, Syrie 2011, Ukraine, …. Het kreeg de naam ‘color-revolution’. Een sleutelrol in de moderne color-revoluties speelde CANVAS, opvolger van de Servische studentenbeweging Otpor van Srda Popovic.

De hypocrisie is, dat voorstanders van een rechtsstaat er algemeen mee instemmen dat het monopolie op geweld bij een overheid moet liggen die de plicht heeft de bevolking te beschermen, terwijl deze voorstanders van de rechtstaat wegkijken als oppositiegroepen door buitenlandse diensten bewapend en getraind worden, en vervolgens ‘dictator-dictator’ roepen, als de overheid haar mandaat voor veiligheidsbewaking uitvoert. Hypocriet vanwege bewuste of (usefull idiots) onbewuste medeplichtigheid. Of hypocriet vanwege een heilig vertrouwen in de politiek, de media en die NGOs die eigenlijk dienst doen als CIA-frontorganisaties.

De color-revolutie strategie van de CIA maakt gebruik van deze hypocrisie. Vanwege de loyale steun aan deze strategie van de westerse pers en hypocriete gastheren van nieuws- opinie- en praat-programma’s op Radio en TV, met hypocriete pseudo-experts, die vervalste of klakkeloos overgenomen ‘feiten’ inbrengen, blijken deze color-revoluties nog steeds effectief te kunnen zijn. (tip: lees het boek Manifest Destiny-Democracy as Cognitive Dissonance van William Engdahl of de boeken van William Blum)

Omdat na de dramatische color-revoluties in het Syrië, Libie, de Oekraine, Georgië, recentelijk ook in Zuid Amerika gebleken is dat deze strategie nog steeds effectief kan zijn, hebben de Venezolaanse autoriteiten beseft, dat een bewapening en training van het volk er een goede bescherming tegen kan bieden. Het onderstaande artikel van Telesur gaat in op dit besef van de Venezolaanse regering, en bericht over een groot opgezette militaire training van 2,3 miljoen burgers. Een overgrote meerderheid van het volk wenst geen inmenging van de VS+bondgenoten, en zal vechten tegen omverwerping en overheersing. Bovengenoemde corrupte mensenrechtenorganisaties zullen de overheden dan niets kunnen verwijten, waardoor het color-revolutie-draaiboek niet uitgevoerd kan worden.

De in eerlijke verkiezingen met 47% herkozen Boliviaanse regering van Morales, die zijn volk veel verbetering heeft gebracht en gelijktijdig de economie van het land liet groeien, had hiermee een staatsgreep mogelijk kunnen voorkomen, en de meerderheid van zijn bevolking kunnen beschermen tegen een kleine gewelddadige, hebzuchtige minderheid en buitenlandse interventionisten, die meteen na de machtovername alle verworvenheden, zoals t.a.v. educatie, gezondheidszorg, persvrijheid, rechtsgelijkheid en meer, teruggedraaid hebben.

‘Het Bolivariaanse Schild’ bereidt miljoenen voor om Venezuela te verdedigen

Bron:  Telesur 16 februari 2020

Meer dan 2,3 miljoen Venezolanen nemen deel aan militaire oefeningen om hun thuisland te beschermen.

De president van Venezuela, Nicolas Maduro, heeft zaterdag het Bolivariaanse Schild 2020 ingehuldigd, een defensieve militaire oefening die wordt uitgevoerd te midden van Amerikaanse dreigingen en sancties.

“We beginnen de ‘2020 BolivariaanseSchild-oefening‘ met de inzet van onze glorieuze Bolivarian National Armed Forces (FANB), die een militair-civiele unie onderhoudt met meer dan 2.300.000 gemobiliseerde strijders,” zei Maduro.

Minister van Defensie Vladimir Padrino Lopez bevestigde dat het leger door het hele land is ingezet voor de realisatie van de nieuwe militaire oefeningen

“We worden ingezet op elk schip, grenspost, stad en straat. Onze vastberadenheid is geboren uit onze liefde om het vaderland te verdedigen. Laten we gaan, soldaten! – laten we gaan, milities! – laten we gaan, mensen! We zullen winnen!” zei hij.

Wij zijn een opstandig, bewust en moedig volk dat zich inzet voor de historische strijd van de bevrijders. We staan ​​altijd paraat, in een permanente strijd. Ondanks alle imperiale agressie geven de Venezolanen niet op en zullen we nooit opgeven. We zullen altijd overwinnen!

De Venezolaanse president gaf aan dat de militaire oefeningen van dit jaar een buitengewoon karakter zullen hebben, vanwege het feit alle FANB-troepen en wapensystemen op 15 en 16 februari tegelijk zullen worden ingezet .

Er werd ook gemeld dat speciale militaire manoeuvres zullen worden uitgevoerd in steden zoals Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto en Maracaibo, wat betekent dat het Bolivariaanse Schild 2020 het noorden, zuiden, centrum, oosten en westen van het land zal bestrijken.

Maduro meldde dat de militaire oefeningen niet alleen zullen dienen als voorbereiding op mogelijke aanvallen door de VS of Colombia, maar ook om te reageren op de maffia’s die brandstof naar buurlanden smokkelen.