Bron: Caitlin Johnstone,
op caitlinjohnstone.com, 16 november 2019 ~~~ 

De door Washington erkende interim-regering die zojuist via de door de VS gesteunde militaire staatsgreep in Bolivia aan de macht is gekomen, verschuift het buitenlands beleid van de natie nu al in lijn met het door de VS gecentraliseerde wereldrijk en verbreekt belangrijke banden met twee regeringen die verzet hebben tegen opname in de imperiale kluit.

“De regering van Bolivia verspilt geen tijd met het herzien van haar buitenlands beleid en kondigt vrijdag aan dat het honderden Cubaanse functionarissen zal verdrijven en de banden met oude bondgenoot Venezuela zal verbreken,” meldt de Miami Herald. “In een reeks verklaringen vertelde de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken , Karen Longaric, de lokale media dat ongeveer 725 Cubanen – inclusief artsen en medisch personeel – vrijdag zullen vertrekken uit Bolivia.”

“In datzelfde interview zei ze ook dat ze de diplomatieke staf van Bolivia uit Venezuela zou terugroepen,” voegt Miami Herald eraan toe. “Later, gevraagd of ze de banden met de Venezolaanse leider Nicolás Maduro zou behouden, zei ze:” Natuurlijk zullen we de diplomatieke betrekkingen met de Maduro-regering verbreken. “

Natuurlijk zullen ze dat doen.

Dit nieuws komt niet als een verrassing voor iedereen die opgelet heeft. Het buitenlands beleid van de VS is in wezen een eindeloze oorlog tegen ongehoorzaamheid, waarin regeringen die weigeren te buigen voor Amerikaanse belangen, worden omvergeworpen met alle noodzakelijke middelen en worden vervangen door welwillende regeringen .

Internationale zaken zijn veel gemakkelijker te begrijpen als je stopt met denken in termen van afzonderlijke, soevereine naties en begint te denken in termen van allianties en imperium. Wat we zien, kan het best worden omschreven als een slow-motion derde wereldoorlog tussen wat neerkomt op een onofficieel wereldomspannend rijk, gecentraliseerd rond de Verenigde Staten en haar leger aan de ene kant, en alle naties die hebben geweigerd in dit wereldrijk op te gaan rijk aan de andere kant. Naties die zich laten opslorpen worden beloond met de ‘wortel’ (beloning) van militaire en economische alliantie met het rijk, en naties die weigeren worden gestraft met de stok van invasies, sancties, handelsoorlogen en staatsgrepen, met als uiteindelijk doel de totale unipolaire wereldwijde overheersing . Hoe groter de imperiale kluit wordt, hoe sterker en effectiever het wordt in het ondermijnen van de belangen van niet-geabsorbeerde naties zoals Venezuela en Cuba.

Niets heeft hogere prioriteit op deze agenda van unipolaire hegemonie. Zolang een land loyaal blijft aan het rijk, kan het terroristen financieren, Washington Post-columnisten afslachten, en de ergste humanitaire crisis ter wereld creëren zonder angst voor enige vorm van vergelding van het door de VS gecentraliseerde rijk. Zoals een uitgelekt memo van het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 heeft uitgelegd, zijn mensenrechtenschendingen wat betreft het rijk niets meer dan een strategisch verhaaltjescontrole wapen om niet-geabsorbeerde naties aan te vallen en te negeren wanneer ze worden gepleegd door geabsorbeerde naties.

Het zou daarom ook niemand hoeven verbazen dat dezelfde door Washington erkende regering, geïnstalleerd via door de VS gesteunde militaire staatsgreep, nu demonstranten vermoordt die hiertegen bezwaar maken.

Op het moment van dit schrijven is de dood van vijf demonstranten bevestigd, vermoord door geweervuur ​​in Cochabamba, waar veiligheidstroepen hard en met extreme agressie optreden tegen demonstraties ter ondersteuning van de afgezette president Evo Morales, van de inheemse meerderheid

De verhaaltjes-makers van The New York Times rapporteren over de gebeurtenissen in Cochabamba met de irritante veronderstelling, dat het misschien de inheemse bevolking van Morales en Bolivia is, die de schuld draagt van de huidige spanningen. Hier zijn een paar fragmenten uit de nieuwste bijdrage van de NYT aan het Matrix-verhaal, getiteld “Ethnic Rifts in Bolivia Burst Into View With Fall of Evo Morales” (accent toegevoegd)

“De bijna 14-jarige regering van de heer Morales betekende een doorbraak voor de driekwart van de Bolivianen die van inheemse afkomst zijn of zich identificeren als leden van inheemse groepen. Maar hij versterkte ook de steun van zijn achterban met expliciete oproepen tot raciale identiteit, die door veel Bolivianen bedreigend en polariserend gevonden werd.” […]

“Racisme bestaat in Bolivia; het bestond vóór Evo, en het zal nooit verdwijnen, “zei Michelle Kieffer, een verzekeringsmakelaar, terwijl ze een cappuccino dronk in een hogere middenklasse buurt van de administratieve hoofdstad van het land, La Paz.

“Terwijl Evo een belangrijke discussie begon, “manipuleerde hij ook de rassen kwestie, en dat heeft verdeeldheid gezaaid. En nu kijken mensen van verschillende rassen elkaar achterdochtig aan. ‘

Juist. We hebben je. Misschien zijn het de verarmde mensen met een bruine huid, die in feite de echte fascisten zijn, en niet de letterlijke christelijke fascistische staatsgreep-plegers, tegen wiens door de VS gesteunde machtsgreep ze protesteren. Bedankt, New York Times.

Morales won vorige maand herverkiezing met meer dan tien procentpunten, en zijn eerder gekozen termijn zou niet voor eind januari 2020 aflopen. Hij kreeg het bevel van het leger om tijdens zijn huidige termijn af te treden, ondanks dat hij volledig instemde met de eisen voor een nieuwe internationaal gecontroleerde verkiezing. Nu wordt gemeld dat de populaire linkse partij waartoe hij behoort, MAS, door de door Jeanine Añez geleide interim-regering kan worden verboden deel te nemen aan de volgende verkiezingen.

Ondanks dit alles zetten de westerse massamedia hun cartoonisch belachelijke patroon voort om zich te verzetten tegen het gebruik van het woord ‘staatsgreep’ bij het rapporteren over Bolivia, behalve om mensen te waarschuwen voor het gebruik van dat woord, zoals in het geval van recente verhaaltjesmakers van The Washington Post, The Washington Examiner en The Economist.

“Voorstanders van de staatsgreep in Bolivia kunnen het geen staatsgreep noemen,” merkte de Amerikaanse politicus Lee Carter onlangs op. “De VS heeft een wet die ons belet om buitenlandse hulp naar een nieuwe regering te sturen als deze door een staatsgreep werd geïnstalleerd. Dus komen ze met absurde beweringen dat wanneer het leger Evo eruit dwingt, dat op de een of andere manier geen staatsgreep is. “

En de westerse massamedia vallen precies in lijn met de regeringstroepen door te weigeren dit woord te gebruiken, ondanks het feit dat het afzetten van een regering door het leger, per definitie een staatsgreep is. Dit komt omdat in een plutocratie, de media van de plutocraat functioneel hetzelfde zijn als de staatsmedia. Verslaggevers voor plutocratische media weten waar ze staan, en mogen alleen zeggen, wat hun verteld is, dus ze bevorderen verhalen die de status-quo in stand houden waarop hun plutocraatwerkgevers hun respectieve koninkrijken hebben gebouwd. Dit is de status-quo van het door de VS gecentraliseerde rijk, dat zojuist Bolivia heeft geabsorbeerd en zijn buitenlands beleid een 180 graden draai heeft gegeven, t.a.v. de niet-geabsorbeerde regeringen van Venezuela en Cuba.