Bron: The Center for Economic 
and Policy Research - CEPR 22 oktober 2019 ~~~

Gedane uitspraken over het stemmentelling zijn onjuist en destabiliserend

22 oktober 2019, Washington, D.C. – De OAS-verklaring van gisteren over de verkiezing van Bolivia moet worden ingetrokken, aldus Mark Weisbrot, co-directeur van het Centrum voor economisch en beleidsonderzoek.

Op maandag 21 oktober gaf de OAS een verklaring af met de uitdrukking “zijn diepe bezorgdheid en verbazing over de drastische en moeilijk te verklaren verandering in de trend van de voorlopige resultaten na het sluiten van de peilingen.”

“De OAS-verklaring houdt in dat er iets mis is met het aantal stemmen in Bolivia, omdat later rapporterende stemcentra een andere marge(**) vertoonden dan eerdere,” zei Weisbrot. “Maar het biedt absoluut geen bewijs – geen statistieken, cijfers of feiten van welke aard dan ook – om dit idee te ondersteunen.

“En in feite toont een voorlopige analyse van de stemgegevens aan alle van de meer dan 34.000 stemtabellen – die allemaal openbaar beschikbaar zijn en door iedereen kunnen worden gedownload – geen bewijs van onregelmatigheden.”

Zie hieronder voor een voorbeeld van deze analyse op stads- en districtniveau. Zoals uit de gegevens blijkt, is de verandering in de stemmarge in de later rapporterende stemcentra het gevolg van geografie – dat wil zeggen, dat pro-overheid gebieden, gemiddeld later gerapporteerd worden dan de gebieden met een hoger percentage anti-overheid kiezers.

“Dit soort verandering in stemresultaten, omdat gebieden die later worden gerapporteerd politiek of demografisch anders zijn dan eerdere, komt vrij vaak voor bij verkiezingsresultaten – zoals iedereen die de verkiezingsresultaten heeft zien binnenkomen op CNN in de Verenigde Staten weet,” zei Weisbrot. “Daarom is het verkeerd om conclusies te trekken uit een verandering in het stempatroon zonder statistische analyse, of zelfs zonder goed naar de gegevens te kijken.”

Weisbrot zei dat het ‘onverantwoordelijk’ was om dergelijke beschuldigingen te doen, terwijl er al sprake was van geweld na de verkiezingen in Bolivia. “Aangezien dit verhaal in de media wordt herhaald, gaat het een eigen leven leiden en zal het moeilijk te corrigeren zijn, zelfs naarmate meer mensen naar de gegevens kijken of statistische analyses produceren.”

Weisbrot zei ook dat het “verontrustend” was dat de OAS-release volgde en werd gevolgd door verklaringen van krachtige, partijdige Amerikaanse politieke actoren die sinds lang een uitgesproken mening hebben tegen de Boliviaanse regering.

Senator Marco Rubio verklaarde uren voor de OAS-release, : “Evo Morales slaagde er niet in om de nodige marge veilig te stellen om de tweede ronde te voorkomen,” en uitte bezorgdheid dat “hij met resultaten zal knoeien.” Ambtenaren van de trump-regering hebben vergelijkbare verklaringen afgelegd.

Bijlage 1: Voorlopige analyse van verkiezingsresultaten: de casus van Cochabamba

Om 19:30 uur op zondag 20 oktober 2019 heeft het Supreme Electoral Tribunal (TSE) van Bolivia een snelle telling van verkiezingsresultaten vrijgegeven met 83 procent van de stemmen. Op dat moment was de voorsprong van Morales ten opzichte van zijn naaste rivaal, Carlos Mesa, minder dan de 10 procentpunten die nodig waren om een ​​tweede verkiezing te voorkomen. Na een vertraging van bijna 24 uur hervatte de TSE zijn snelle telling. Tegen 10.30 uur op dinsdag 22 oktober 2019 omvatte de snelle telling ongeveer 95 procent van de stemmen. De voorsprong van Morales op Mesa was toegenomen en had de drempel van 10 procentpunten overschreden.

In een persbericht constateerde de OAS een “onverklaarbare trendverandering die het lot van de verkiezingen drastisch wijzigde en een verlies van vertrouwen in het verkiezingsproces teweegbrengt.” Een voorlopige analyse van de snelle telling in de stad Cochabamba geeft echter aan dat de algemene trendverandering die werd waargenomen tussen de resultaten op de avond van 20 oktober en daarna in de dagen erna, in feite eenvoudig te verklaren is.

Toen de TSE de resultaten van de eerste snelle telling op 20 oktober publiceerde, waren er 336.563 stemmen geteld in de stad Cochabamba. Van die stemmen had Evo Morales (MAS-partij) 38,9 procent behaald, terwijl Carlos Mesa (CC-partij) 51,4 procent had behaald. Tegen de ochtend van 22 oktober waren 106.925 nieuwe stemmen toegevoegd aan de telling in Cochabamba. In die 106.925 stemmen verschoof de trend dramatisch – Morales ontving 52,2 procent en Mesa 35,4 procent.

De onderstaande tabel toont de trendverschuivingen van de zeven steden met het grootste aantal getelde nieuwe stemmen. Zoals te zien was, vond de belangrijkste trendverschuiving plaats in de stad Cochabamba.

Om die trendverandering te analyseren, keken we naar de gegevens op een verfijnder geografisch niveau – het precinct-niveau (administratieve regio). De resultaten van die analyse zijn te zien in de onderstaande tabel, die veranderingen toont in de tien districten met het grootste aantal nieuwe stemmen geteld binnen de stad Cochabamba.

Wat de bovenstaande tabel laat zien, is dat er geen sprake was van een trendverschuiving binnen het terrein. Zoals te zien is, is het stemaandeel van Morales onder de 100.000 nieuwe stemmen die in Cochabamba zijn geteld, in een aantal gebieden zelfs afgenomen en in andere toegenomen. Dit geeft aan dat de algemene trendverschuiving die werd waargenomen in Cochabamba te wijten was aan latere rapportage, gemiddeld, van gebieden die Morales begunstigden; en niet aan een een ​​onverklaarbare trendverschuiving die twijfel zou kunnen doen rijzen over de resultaten van de verkiezingen.

Bijlage 2: Projecties van verkiezingsresultaten in Bolivia *

Vanaf 15:00 uur lokale tijd in Bolivia, op 22 oktober waren er nog 4.300 stembriefjes te tellen. Geen een daarvan was van het departement Santa Cruz; 2.730 waren van het departement La Paz. Daarom zullen de resultaten van deze verkiezingen sterk afhangen van het departement La Paz.

Indien we de stemmen van Bolivianen buiten het land meenemen, met 88 procent van alle stemmen geteld, leidt president Evo Morales op Carlos Mesa met 45 tegen 39 procent. Om in de eerste ronde te winnen, moet Morales een voorsprong hebben op Mesa met een marge van ten minste 28 procentpunten in de resterende stemmen.

In de gemeente Nuestra Señora de La Paz leidt Mesa, met een marge van 49 tegen 40. Maar er blijven nog maar 90 telbladen over in deze gemeente.

In de rest van het departement (El Alto en de kleinere gemeenten) leidt Morales met een marge van 58 tegen 21. In deze gebieden zijn er nog 2.640 telbladen te tellen.

Als deze marge wordt gerepliceerd in de lopende telbladen (wat waarschijnlijk is), zal Morales in de eerste ronde winnen, 40 procent overtreffen en met een verschil van meer dan 10 punten boven de tweede plaats kandidaat Carlos Mesa.

Deze resultaten kunnen worden geverifieerd door het Excel-bestand met de resultaten van elk telblad te downloaden. De scan van elk telblad kan hier worden geverifieerd.


(*) Opmerking: Bijlage 2 gebruikt gegevens van het officiële aantal stemmen; Bijlage 1 gebruikt gegevens van de snelle telling. De resultaten van beide zijn breed en legitiem geciteerd en gerapporteerd in de media.

(**) Redactie: Het engels woord ‘margin’ hebben we steeds vertaald in ‘marge’, ofschoon het in de Nederlandse taal soms ‘procentuele verhouding’ betekent.