Bron: Olga Alvarez en Marco Terrugi ~~~
op SputnikTV 7 oktober 2019

Marco Terrugi van Sputnik spreekt met constitutioneel advocaat Olga Alvarez over de mislukte pogingen van Guaido om zich op het podium van de wereld te projecteren tijdens de recente Algemene Vergadering van de VN.

De [door Guaido geleide] Venezolaanse oppositie wil aantonen dat zij heeft deelgenomen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [vorige week gehouden].
Echt, hun deelname was een schijnvertoning die door de media en door de Amerikaanse regering werd gepromoot.
In een gesprek met Sputnik legde [Venezolaanse] constitutionele advocaat Olga Alvarez de strategie van gesimuleerde participatie en de feitelijke diplomatieke machtsverhoudingen uit.

De Algemene Vergadering van de VN zag de zelfverklaarde ‘interim-president’ Juan Guaido’s team worstelen om zichzelf te doen gelden. (Randomised.org)

De samenstelling van de diplomatieke belegering tegen Venezuela zag er heil in, om in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York een sprong te wagen met vergaderingen gehouden door vertegenwoordigers gestuurd door de zelfbenoemde [interim-] president [Juan] Guaido, in een schema dat grondwettelijke advocaat Olga Alvarez een ‘simulatie’ noemt .

“Nevenbijeenkomsten worden in de VN gebruikt als een manier om te simuleren dat ze plaatsvinden binnen het eigenlijke kader van de UNGA (VN general assembly), zonder dat een van hen daadwerkelijk plaatsvindt binnen de diplomatieke realm van de Verenigde Naties. Het zijn parallelle ruimtes om te simuleren dat het agendapunten binnen de VN zijn, “legde Alvarez uit.

Deze parallelle ruimtes “kunnen worden gebruikt door elke redelijk georganiseerde groep die erom vraagt ​​en die geld heeft en een relatie heeft met een NGO met raadgevende status,” voegde ze eraan toe.

De simulatie-strategie wordt ondersteund door de geallieerde media, die de vergaderingen rapporteren alsof ze bij de VN plaatsvinden zonder te verduidelijken dat ze niet op de agenda van de multilaterale vergadering staan. Dus de Popular Will en First Justice-partijen [die de door Guaido geleide oppositie in Venezuela domineren] leken te worden gepresenteerd als de ‘legitieme regering van Venezuela’ die wordt erkend op de hoofdvergadering van de werelddiplomatie. De realiteit is anders.

Drie acties en een onverwachte uitspraak

De eerste bijeenkomst was die van de zogenaamde Lima-groep, een ruimte voor de coördinatie van rechtse regeringen van het Latijns-Amerikaanse continent en de Verenigde Staten, gevormd in 2017 met als enig doel de regering van Venezuela diplomatiek aan te vallen.

De groep was niet zomaar een schijnvertoningen van diplomatieke wettigheid: “Het is geen juridische instelling, het bestaat niet in het internationale recht, het is een vriendenclub die het gemeenschappelijke doel heeft een vijand van de Bolivariaanse regering te zijn, dat wil zeggen het enige dat hen bindt, “zegt Alvarez.

Het resultaat van die bijeenkomst was een herhaling van de eerdere verklaringen, beschuldigingen tegen de Venezolaanse regering en de aankondiging van nieuwe economische en diplomatieke maatregelen om ‘de druk te vergroten’.

Elliot Abrams, de speciale gezant van de VS voor Venezuela, was bij de vergadering. “We [zullen] extra sancties blijven uitrollen om de druk hoog te houden”, zei hij, en benadrukte in de meeste van zijn uitspraken opnieuw dat “we het niet hebben over een militaire stap.”

De tweede vergadering was die van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van het Inter-Amerikaans Verdrag inzake wederzijdse bijstand (TIAR), die “in het internationale recht bestaat als een verdrag voorafgaand aan de oprichting van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die lang geleden zijn geldigheid heeft verloren, “analyseert Alvarez.

De TIAR-bijeenkomst was het vooral bezocht door [hard] rechts, dat alles inzet op een interventionistische oplossing voor de Venezolaanse crisis. De recente activering van het verdrag op 9 september was een verdere stap in de poging tot diplomatieke verstikking [van Venezuela] in combinatie met de dreiging van het gebruik van geweld.

“De aard van de TIAR is niet om een ​​land binnen het continent aan te vallen, maar eerder de mogelijkheid te openen om lijsten van vermeende terroristen of narco-paramilitairen samen te stellen om lasterlijke beschuldigingen tegen de nationale regering aan te voeren met als doel het rechtvaardigen van verdere agressie tegen Venezuela, “merkte ze op.

In de ondertekende verklaring werden verschillende mechanismen goedgekeurd voor verbreding van de economische en financiële belegering en uitvoeren van mogelijk gevaarlijke stappen in de illegale vervolging van Venezolaanse [overheids] ambtenaren, met name door uitleveringen.

De derde vergadering was op woensdag tussen twaalf Latijns-Amerikaanse presidenten, de Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo en de Amerikaanse president Donald Trump. Het had het symbolische gewicht van de aanwezigheid van het Amerikaanse staatshoofd en een van de resultaten was de goedkeuring van een uitbetaling van US $ 119 miljoen [grotendeels bestemd voor het team van Guaido].

Een onverwachte verklaring vond plaats tijdens deze bijeenkomsten: Lilian Tintori, een lid van de nationale leiding van de Popular Will-partij, waarvan Juan Guaido lid is, [en vrouw van de mentor van Guaido, Leopoldo Lopez,] verklaarde tijdens de ‘Concordance of the Americas Summit in New York’, een van de activiteiten georganiseerd langs de zijlijn van de Algemene Vergadering, publiekelijk haar samenwerking met paramilitairen,

“Onze stichting heeft de mogelijkheid om humanitaire handen (menselijke steun) te hebben in elke staat van ons land, en de mensen die ons hierbij hebben geholpen zijn mensen in de staat, onregelmatige groepen en ook paramilitairen”, zei ze tijdens de bijeenkomst. Tintori, die zich vervolgens verontschuldigde voor wat zij beschreef als een fout in haar gebruik van het Engels, bevestigde wat [eerder deze maand] was onthuld met de foto’s van Juan Guaido en de paramilitaire groep Los Rastrojos.

De grens tussen schijn en realiteit

Simulatie is de fundamentele strategie sinds 23 januari van dit jaar, toen Guaido zichzelf tot interim-president van Venezuela uitriep en onmiddellijk werd erkend door Trump. Hoewel hij nooit een regering heeft gevormd of macht heeft uitgeoefend, kon Washington door zijn erkenning als legitieme president o.a. de diefstal van het oliebedrijf van [de Venezolaanse staat] CITGO worden gerechtvaardigd.

“Er is een simulatiespel in deze oorlog, dat de schijn van wettigheid geeft aan [media] aktiviteiten en organisaties, te beginnen met de proclamatie van Guaido,” legt Alvarez uit.

Dit mechanisme wordt herhaald in de diplomatieke omgeving, zoals met de OAS en de TIAR, waar de “regering” van Guaido werd erkend.

“De OAS vernietigde zichzelf door interne fraude te plegen waar de voorschriften werden geschonden en de statuten werden gecompromitteerd, waardoor de geloofwaardigheid van de organisatie werd beëindigd,” voegde ze eraan toe.

Nederlaag bij de VN

Het simulatiemechanisme is toegepast in omgevingen “bestuurd door de VS die voorwaarden kunnen genereren uit de simulatie”. Ze hebben echter nagelaten dit mechanisme over te dragen aan de Verenigde Naties, waar alleen Nicolas Maduro president is, en degenen die aanwezig zijn op de Algemene Vergadering zijn de vertegenwoordigers van de regering, zoals minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza.

“De regering heeft erkenning in het grootste multilaterale orgaan dat bestaat, de VN, en in de niet-gebonden beweging. Er is erkenning van de grondwettigheid en wettigheid van Venezuela, evenals van president Maduro, omdat hij werd gekozen in het kader dat de wet ‘, legt de Venezolaanse advocaat uit.

Volgens Alvarez is het niet alleen een overwinning voor Maduro, maar ook voor de Verenigde Naties, van de landen die daar actief zijn. “Vandaag is het [de door de VS geleide aanval] tegen Venezuela, maar morgen kan het tegen elk ander land zijn dat probeert het internationale recht te handhaven en niet betrokken te raken in een situatie vergelijkbaar met die van Libië,” zei ze.

Maar simulatie heeft zijn grenzen omdat, ondanks het projecteren van een beeld dat zichzelf presenteert als de legitieme regering van Venezuela aan de wereld, de actie van de oppositie plaatsvond buiten de Algemene Vergadering en alleen werd gehandhaafd door Washington.

Degenen die hun weddenschap op regime-change plaatsen, proberen hun prestaties in New York als overwinnend uit te beschrijven. Het echte resultaat is in plaats daarvan een van weinig vooruitgang, behalve meer economische steun, foto’s, verklaringen zonder verdere kracht en een nieuwe fout die opnieuw de relatie aantoonde tussen het Venezolaans rechts en Colombiaanse paramilitairen.

De originele Engeltalige tekst is 
7 oktober gepubliceerd op SputnikTV