Bron: Sanctions: War by Other Means - Venezuelanalyzes.com i.s.m. Tatuy TV (+youtube channel) =====  

VA’s nieuwste productie met Tatuy TV richt zich op unilaterale dwangmaatregelen tegen Venezuela, beter bekend als sancties.

Met voortdurend bedreigingen van militaire interventie, is er al een ‘interventie’ in de vorm van sancties, die onlangs zijn geëscaleerd tot een embargo. De maatregelen waren vooral gericht op de industrie van Venezuela en onafhankelijke studies hebben aangetoond dat ze sinds 2017 verantwoordelijk zijn voor minstens 40.000 doden.

Sanctions: War by Other Means’ – Tatuy-TV, venezuelanalyzes

VA’s nieuwste productie met Tatuy TV richt zich op unilaterale dwangmaatregelen tegen Venezuela, beter bekend als sancties.In de video bekijken we historische precedenten van sancties als methoden voor regime-change en de tijdlijn van de aanvallen van Washington op Venezuela.