Bron: FIR berlin 20190816 ====  

Sinds 1945 is het Handvest van de Verenigde Naties het belangrijkste contract voor de betrekkingen tussen de natiestaten van de wereld – het fundament van het internationale recht. Vandaag de dag is het internationale recht en de structuur van een op regels gebaseerde orde die het Handvest van de VN definieert echter in groot gevaar.

Tijdens de Koude Oorlog stond het internationale recht voor veel moeilijke uitdagingen. Gedurende die tijd kon een hele reeks destructieve militaire conflicten niet worden voorkomen, terwijl de VN in andere gevallen kon bemiddelen of escaleren. Na de val van de Berlijnse muur was er hoop dat vrede en internationaal recht zouden zegevieren, maar in plaats daarvan werd het VN-handvest verder genegeerd.

Vanaf het begin van de 21ste eeuw tot vandaag, met de dramatische toename van buitengerechtelijke militaire interventies die duidelijk in strijd zijn met het internationale recht, is de erosie van het VN-handvest versneld en worden de basisprincipes van niet-inmenging en niet-agressie nu openlijk en brutaal genegeerd .
Vanwege deze gevaarlijke verslechtering van de rechtsstaat gaven vertegenwoordigers van verschillende VN-lidstaten op 14 februari 2019 een persconferentie bij de VN onder leiding van de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, waarin gsteld werd dat dit het moment is om de vrede en soevereiniteit van naties en het VN-Handvest te ratificeren, te bevestigen en te verdedigen.

Tussen 20 en 21 juli 2019 organiseerde Venezuela de ministeriële bijeenkomst van de NAM, de niet-gebonden beweging. NAM is in 1961 opgericht en is na de VN het op een na grootste multilaterale orgaan ter wereld. Het is een organisatie van 120 lidstaten die pleit voor versterking van de internationale veiligheid en zelfbeschikking, en interferentie in de interne aangelegenheden van andere landen afwijst. NAM nam uiteindelijk een verklaring aan waarin de principes van de persconferentie bij de VN onder leiding van de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Arreaza op 14 februari 2019 bevestigd werden..

Deze verklaring omvat respect voor de fundamentele rechten en vrijheden voor iedereen, ongeacht ras, geslacht, taal of religie. De verklaring is niet alleen van toepassing op niet-inmenging in Venezuela, maar ook op alle andere landen die geconfronteerd worden met meerdere bedreigingen, illegale sancties en destabilisatie in het Midden-Oosten, Afrika, Azië, Oost-Europa en het Caribisch gebied.

Deze verklaring gaat vooral in op de gevaarlijke escalatie van spanningen, bedreigingen, handelsoorlogen en sancties tegen Rusland, China en Iran. We realiseren ons dat de uitholling van het internationale recht en multilaterale systemen ook de inspanningen van de mensheid om catastrofale klimaatverandering te voorkomen zullen ondermijnen.

Redt het Internationale Recht!