Bron: Nino Pagliccia
 Global Research, July 06, 2019  ====  

Naar aanleiding van het bezoek van Michelle Bachelet aan Venezuela in juni vorig jaar, werd het officiële rapport van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten (UNHCHR) over de mensenrechtensituatie in de Bolivariaanse Republiek Venezuela op 4 juli vrijgegeven, een dag voor de aanvankelijke planning.
In een snelle beoordeling die ik heb gemaakt, worden de onkritische details van gerapporteerde schendingen gretig door de mainstream media overgenomen. Het lijkt het perfecte geschenk voor de 4juli-viering in de VS. Maar het zal Venezuela er niet ervan weerhouden om de 208e verjaardag van haar onafhankelijkheid van Spanje op 5 juli, en de 20ste verjaardag van de overwinning op de Amerikaanse overheersing te vieren.

De kop van de New York Times luidt: “Venezuela Forces Killed Thousands, Then Covered It Up, U.N. Says.”
Reuters kopte: “UN details Venezuela torture, killings to neutralize opposition.”
De Washington Post kopte: “UN: 5287 killings in Venezuela security operations in 2018. “

Zie hier een overzicht van de 
berichtgeving in de Nederlandse 
pers en van de NOS (Staats-RTV)

De reactie van een typisch onsympathieke media tegenover Venezuela is maar al te voorspelbaar, en dat doet ons allen afvragen of er op deze datum een tweede motief was voor de publicatie van een rapport met deze inhoud .

Voor de duidelijkheid, de UNHCHR is een onafhankelijke entiteit en in haar rapport ontbreken geen details over schendingen begaan door de regering van Venezuela. We moeten echter de ondiplomatieke openbaarmaking van niet-bevestigde feiten door de UNHCHR in twijfel trekken . Niet om te zeggen dat de UNHCHR de feiten zou moeten verzwijgen die het werkelijk voor waar neemt, ook al zijn het slechts beweringen, maar het minstens in evenwicht brengen met de vele overige feiten die de regering van Venezuela beweert te hebben verstrekt, maar zijn weggelaten in het rapport.

Als het de algemene doelstelling van de UNHCHR was om dit rapport en de gelegenheid van het bezoek aan Venezuela te gebruiken om een ​​toenadering tussen de twee strijdende partijen tot stand te brengen, mist het de kans volledig. Het had dat doel kunnen bereiken door de volledige waarheid te vertellen in plaats van te ‘liegen door weglating’.
Ik heb onlangs geschreven over het ‘liegen door weglating’ van de Washington Post, met een verwijzing naar het aanstaande bezoek van Michelle Bachelet aan Venezuela.
Het is niet zo verwonderlijk, maar we zouden van de UNHCHR beter verwachten.

Het UNHCHR had de “beleefdheid” om tegelijkertijd op haar website te publiceren wat de regering van Venezuela aanleverde, met de titel “Comentarios Sobre Errores de Hecho del Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situación de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela . “ [vertaald: Commentaar op fouten in de feiten van het rapport van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties over de situatie van de mensenrechten van de Bolivariaanse Republiek Venezuela.]

Het document bevat 70 paragrafen. Het begint met de verklaring “Het [UNHCHR] -rapport representeert een selectieve en openlijk bevooroordeelde kijk op de ware mensenrechtensituatie van de Bolivariaanse Republiek Venezuela.” In acht paragrafen wordt getwijfeld aan de methodologie die werd gebruikt bij het verzamelen van het “bewijsmateriaal” inzake mensenrechtenschendingen in Venezuela, en in 59 alinea’s staat “Fouten in de feiten van het [UNHCHR] -rapport.”

Het Venezolaanse commentaar-rapport beschrijft één voor één de weglatingen van de UNHCHR. We verwijzen naar het document in het Spaans (of Nederlandse machinevertaling) voor meer informatie.

Wat de weglatingen problematisch maakt, is dat de meeste informatie die werd weggelaten blijkbaar door de Venezolaanse overheid aan de UNHCHR was verstrekt in een schriftelijke vorm zoals gevraagd, of beschikbaar was in officiële openbare documenten. Een voorbeeld hiervan is de toespeling van het UNHCHR-rapport op de schending van het recht op voedsel in Venezuela. [. . . . . . . . . ]

Tot zover de vertaling.
Lees het restant van de tekst op
globalresearch 6 juli 2019 (EN)
of kom hier later terug.