Bron: TeleSur English 14 Juli 2019  ====  

De ontwerpresolutie werd goedgekeurd met 28 stemmen voor, 14 tegen en vijf onthoudingen en werd door Venezuela en Palestina ingediend namens de beweging van niet-gebonden landen.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève, 6 juni 2017. (Reuters)

vn-mensenrechtenraad-neemt-een-resolutie-aan-waarin-de-amerikaanse-sancties-worden-afgewezenDe Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft zaterdag 13 juli 2019 een resolutie aangenomen waarin de oplegging van sancties door de Verenigde Staten en hun bondgenoten tegen Venezuela en andere lidstaten wordt veroordeeld.vn-mensenrechtenraad-neemt-een-resolutie-aan-waarin-de-amerikaanse-sancties-worden-afgewezenDe Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft zaterdag 13 juli 2019 een resolutie aangenomen waarin de oplegging van sancties door de Verenigde Staten en hun bondgenoten tegen Venezuela en andere lidstaten wordt veroordeeld.

De ontwerpresolutie werd tijdens de 41e zitting van de Raad door Venezuela en Palestina namens de beweging van niet-gebonden landen (NAM) ingediend en werd goedgekeurd met 28 stemmen voor, 14 stemmen tegen en 5 onthoudingen

“Ik ben dankbaar voor de overweldigende steun van de lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad voor de resolutie die het presidentschap van de NAM heeft gepresenteerd ten gunste van Venezuela. Een overwinning die de internationale samenwerking uitbreidt en imperialistisch sancties verwerpt”, tweette de Venezolaanse president Nicolas Maduro op zondag.

Het document bevestigt ook het “onvervreemdbare recht” van elk land “om vrij te kiezen en, in overeenstemming met de soevereine wil van zijn bevolking, zijn eigen politieke, sociale, economische en culturele systemen te ontwikkelen, zonder inmenging van een andere staat of niet-staat speler.”

“Venezuela heeft als president van de NAM in de VN-Mensenrechtenraad een resolutie gepresenteerd, om de internationale samenwerking te verstevigen en unilaterale dwangmaatregelen (sancties) af te wijzen, die met grote steun van de lidstaten is goedgekeurd,” tweette de minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza van Venezuela.

In mei zei Idriss Jazairy, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de negatieve impact van sancties, dat het gebruik van economische sancties tegen Cuba, Venezuela en Iran voor politieke doeleinden in strijd is met de mensenrechten en het internationale recht.

Toch komt deze laatste resolutie op een cruciaal moment voor Venezuela, omdat de regering systematisch het rapport van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, heeft verworpen. Daarin negeert Bachelet de belangrijkste sociale beleidmaatregelen van de regering van Maduro, en maakt geen melding van de aktuele economische aanvallen op het land door de Amerikaanse regering.

Sinds 2017 heeft het Witte Huis 150 sancties opgelegd aan personen en entiteiten van Venezuela, die volgens de VN-resolutie, “het welzijn van de bevolking van de getroffen landen belemmeren en obstakels vormen voor de volledige verwezenlijking van hun mensenrechten.”

In het Latijns-Amerikaanse land hebben sancties geleid tot de directe dood van meer dan 40.000 burgers als gevolg van gebrek aan voedsel en medicijnen, evenals een verlies voor Venezuela van ongeveer 116 miljard dollar, volgens de vice-president voor planning van het land, Ricardo Menendez, en een recent onafhankelijk rapport van het Centrum voor Economisch en Beleidsonderzoek.