Bron: Morgan Artyukhina op Sputnik, 6 juni 2019  ====  

VN-mensenrechten commissaris Michelle Bachelet presenteerde een verwijtende kritiek op de Venezolaanse regering aan de Raad voor de mensenrechten op vrijdag, maar critici zeggen dat ze de oorzaken negeerde van de crises van het land en de slachtoffers van het oppositie geweld, teneinde een ​​eenzijdig beeld te presenteren dat het verwijt alleen bij de Venezolaanse president Nicolas Maduro legt.

Het verslag van Bachelet, dat ze voorgelegde aan de Raad van de VN-Mensenrechtenraad in Genève op vrijdag, maar waarover ze al eerder deze week opmerkingen maakte, was gebaseerd op een reeks gegevens verzameld door het Bureau van de Hoge Commissaris (OHCHR) en op interviews met 558 “slachtoffers en getuigen van mensenrechten-schendingen en de verslechterende economische situatie” in Venezuela, evenals in tal van andere landen, volgens een persverklaring van het bureau op donderdag, 3 juni 2019.

Het rapport beschrijft een situatie waarin aan voedsel en medicijnen steeds moeilijker te komen is, het geweld toe neemt en mensenrechten worden geschonden. Het presenteert echter slechts één kant van deze crisis, en zet het neer als een probleem dat uitsluitend door de regering van Maduro gecreëerd wordt – en opgelost moet worden.

Bachelet had vorige maand een afzonderlijk ontmoeting met zowel Maduro als met Juan Guaido, de voorzitter van de Nationale Assemblee die zichzelf in januari interim-president verklaarde en met Amerikaanse steun drie staatsgrepen tegen Maduro probeerde. Tijdens die bijeenkomst beschreef Bachelet veel van haar bevindingen aan Maduro, die toen beloofde “haar suggesties, aanbevelingen en voorstellen erg serieus te nemen”.

In die tijd beschreef ze de verhalen van slachtoffers en hun families van geweld, inclusief moord, van zowel door de staat gesanctioneerd geweld als geweld door anti-regering daders als ‘hartverscheurend’. Hoewel ze nota had genomen van een “verslechterd” humanitaire en economische situatie in het land, vermelde Bachlet, voormalige president van Chili, dat Amerikaanse sancties een van de factoren waren van de “verslechtering en de reeds bestaande economische crisis verhevigde.”

Pleitgroepen zoals het Comité voor Slachtoffers van de Guarimbas, gaven een ​​zucht van opluchting, toen ze dat nieuws hoorden.

“Na vele jaren van strijd worden we erkend door het systeem van mensenrechten dat altijd de verantwoordelijken voor de moord op onze familieleden in bescherming genomen heeft”, schreef de commissie destijds op Twitter. De Guarimbas waren een reeks gewelddadige rellen in 2014 en 2017, waarin de oppositie barricades en boobytraps oprichtten, en prikkeldraad over wegen spanden om motorfietsers te verstrikken met soms dodelijk afloop, gericht op gespotte Chavistas. In een beruchte gebeurtenis in juni 2017 werd een 22-jarige zwarte man genaamd Orlando Figuera omringd door een woedende oppositie menigte, met benzine overgoten en levend verbrand. Hij was een van minstens 60 mensen die vermoord werden door guarimberos in die rellen.

Het rapport van 5 juli van Bachelet schetst echter een ander beeld – een dat veel meer overeenkomt met het door de VS gepresenteerde verhaal van gebeurtenissen in Venezuela en de oorzaken en context negeert waarin de crisis plaatsvindt.

“Terwijl de economie van Venezuela lang voor de sectorale sancties in een crisis was, zegt het rapport dat de laatste economische sancties gekoppeld aan de olie-export, de gevolgen van de crisis verder verergeren,” aldus het persbericht. Met een handgebaar wordt het hele Amerikaanse sanctieregime verworpen – een programma waarvan de Amerikaanse regering heeft toegegeven dat het bedoelt is om een ​​regime-change te veroorzaken.

“Het rapport belicht ook de impact van de verslechterende economische crisis, die onder andere, mensen de middelen ontnomen heeft om hun fundamentele rechten op voedsel en gezondheid te vervullen” vatte de OHCHR samen in het persbericht. “Bovendien verzaakt de staat haar verplichting om de rechten op voedsel en gezondheid te garanderen.”, aldus het rapport

Bachelet verzuimt de kolossale impact van Amerikaanse sancties te vermelden, waaronder in de laatste twee jaar, niet alleen de onnodige sterfgevallen onder 40.000 Venezolanen, maar ook het chronische tekort aan medicijnen voor de behandeling van aandoeningen zoals HIV, diabetes en nierziekten, volgens een rapport van april door het Centrum voor Economisch en Beleidsonderzoek.

De Amerikaanse staat heeft vanaf de introductie ervan in 2016, de lokale provisie en productiecomités (CLAP’s) – een antwoord op de groeiende economische crisis – in het vizier gehad. Sputnik meldde in mei dat de havikachtige denktank Centre for Strategic and International Studies (CSIS) een plan heeft opgesteld om de Venezolaanse regering te ondermijnen door de CLAP’s aan te vallen. Het OHCHR-rapport herhaalt de slogans van de CSIS, dat de CLAP’s toezicht houden op de politieke activiteiten van burgers en de maandelijkse voedselboxen gebruiken om stemmen te kopen.

https://twitter.com/LavenderNRed/status/1131231017291997184

Bachelet beschrijft ook 5.287 “vermeende buitengerechtelijke executies door veiligheidstroepen, met name de speciale troepen (FAES)” in 2018, en vermeldt in het verslag, dat Caracas het beschrijft als veroorzaakt door “verzet tegen autoriteit.” Het vermeldt daarnaast 1.569 slachtoffers, gedood tussen 1 januari en 19 mei van dit jaar. Wat het OHCHR-rapport echter niet bespreekt, zijn de sterfgevallen veroorzaakt door de oppositie of het geweld dat door hen georganiseerd en gepleegd wordt. In het hele rapport wordt het woord “Guarimba” niet genoemd.

In het verslag van Bachelet wordt niets vermeld over de gewelddadige onlusten van de oppositie, en evenmin erkent het de drie staatsgreep-pogingen van Guaido sinds januari, de aanvallen op Venezolaanse regeringsgezinden door oppositiekrachten of zelfs enig geweld van de oppositie in haar poging om de Maduro-regering met geweld omver te werpen. Lezers moeten zich tevreden stellen met een passief-agressieve, neutrale regel die verwijst naar ‘waargenomen’ bedreigingen.

“De autoriteiten hebben zich in het bijzonder gericht op bepaalde individuen en groepen, waaronder leden van de politieke oppositie en degenen die worden gezien als bedreigingen voor de regering vanwege hun vermogen om kritische standpunten te formuleren en om anderen te mobiliseren”, aldus het rapport.

https://twitter.com/VictimaGuarimba/status/1146921961618124800

“We zijn in de steek gelaten”, tweette het Comité voor Slachtoffers van de Guarimbas op donderdag en merkte op dat Bachelet na een ontmoeting met hen en het horen van hun getuigenis “beloofde om deze in haar rapport op te nemen.”

Het Comité zei dat het rapport de slachtoffers opnieuw “onzichtbaar maakt en degenen beschermt die verantwoordelijk zijn voor het geweld dat zoveel schade hebben toegebracht aan het land. “

De omkering is des te opmerkelijker omdat deze ook in tegenspraak is met een eerder rapport van het OHCHR van de VN, dat slechts twee maanden geleden werd opgesteld. Op 6 mei stond Idriss Jazairy, de speciale rapporteur van de VN die zich bezighoudt met de negatieve gevolgen van sancties, in dezelfde kamer als Bachelet op vrijdag en bekritiseerde de sancties van de VS als centraal in de crisis in Venezuela en zijn regime-change programma.

“Regime-change door economische maatregelen die waarschijnlijk zullen leiden tot de ontkenning van fundamentele mensenrechten en mogelijk tot verhongering is nooit een geaccepteerde praktijk van internationale betrekkingen geweest,” zei Jazairy destijds. “Problemen en ernstige politieke verschillen tussen regeringen mogen nooit worden opgelost door economische en humanitaire rampen te veroorzaken, en gewone mensen daarvan pionnen en gijzelaars te maken.”

“Het gebruik door een supermacht van zijn dominante positie in de internationale financiële arena, tegen zijn eigen bondgenoten, om economische tegenspoed aan de economie van soevereine staten te veroorzaken, is in strijd met het internationale recht en ondermijnt onvermijdelijk de mensenrechten van hun burgers,” zei de speciale rapporteur. “Het is moeilijk voor te stellen hoe, zoals het Amerikaanse ministerie van financiën beweert, maatregelen die de economie van Venezuela vernietigen en het voor Venezolanen onmogelijk maakt geld naar huis te sturen, erop gericht kunnen zijn het Venezolaanse volk te helpen.”

For the original English publication 
by Morgan Artyukhina: Sputnik, 6 juni 2019