Bron: Alfred de Zayas op The Real News Network  ====  

Alfred de Zayas over het De voormalige advocaat van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Alfred de Zayas, zegt dat het rapport van hoge Commissaris Michelle Bachelet over de mensenrechten in Venezuela grotendeels voorbijgaat aan de ernst en verantwoordelijkheid van de Amerikaanse sancties tegen Venezuela

Bron: The Real News Network, 12 juli De Zayas: UN Human Rights Council’s Report on Venezuela is 'Unbalanced'

Story Transcript

GREG WILPERT Het is The Real News Network en ik ben Greg Wilpert in Baltimore. Vorige week bracht de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, een rapport uit over de mensenrechtensituatie in Venezuela. Het rapport kan zonder meer worden omschreven als een nogal vernietigend over de mensenrechtensituatie. Hier is een fragment uit de presentatie van Bachelet van het rapport.

MICHELLE BACHELET, UN HIGH COMMISSARIS VOOR MENSENRECHTEN Zoals het rapport duidelijk maakt, zijn essentiële instituties onder de rechtsstaat in Venezuela uitgehold. De uitoefening van vrijheid van mening, meningsuiting, vereniging en vergadering, en het recht om deel te nemen aan het openbare leven houdt het risico van represailles en repressie in. Ons rapport meldt aanvallen op feitelijke of vermeende politieke tegenstanders en mensenrechtenverdedigers, variërend van dreigementen en lastercampagnes tot willekeurige detentie, marteling en mishandeling, seksueel geweld, moorden en gedwongen verdwijning.

GREG WILPERT De regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro bekritiseerde het rapport voor zijn eenzijdigheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het rapport de gevolgen van Amerikaanse economische sancties voor Venezuela grotendeels negeerde, evenals informatie van Venezolaanse mensenrechtenorganisaties die het geweld van aanhangers van de oppositie benadrukten.

Voor een discussie over het VN-mensenrechtenrapport over Venezuela begroeten we Alfred de Zayas. Hij is een gepensioneerde senior jurist bij het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, evenals een gepensioneerd hoofd van de afdeling verzoekschriften bij de OHCHR. Eind 2017 bezocht hij Venezuela als een onafhankelijke expert van de VN. Laten we beginnen met het rapport in het algemeen. Wat is uw reactie op het verslag over Venezuela, gegeven uw kennis van de mensenrechtensituatie aldaar? Was het in evenwicht?

ALFRED DE ZAYAS Ik ben nogal teleurgesteld omdat ik de assistent van Michelle Bachelet een uur lang heb kunnen informeren en een aanzienlijke hoeveelheid documentatie kon aanleveren. Ik heb ook gewezen op de conclusies, bevindingen van mijn eigen rapport voor de Mensenrechtenraad en hoe ik dacht dat een constructieve dialoog met de Venezolaanse regering zou moeten worden gevoerd om de Venezolaanse bevolking te helpen. Het is geen kwestie van hulp en troost geven aan de overheid. Het is een kwestie van de mensen helpen die lijden. Waarom lijden ze? Vooral omdat er een grote economische crisis is. Wat zijn de oorzaken van de economische crisis? Allereerst die drastische daling van de olieprijs in 2014. Venezuela heeft minder dan de helft van het inkomen dat het vroeger had. Maar het belangrijkste is de economische oorlog, die niet nieuw is.

De economische oorlog begon in 1999 toen Chavez president van Venezuela werd en er was natuurlijk de staatsgreep van 2002. En daarna de sancties opgelegd door Obama en later door Trump. Welnu, deze sancties zijn de directe doodsoorzaak. De directe doodsoorzaak door ondervoeding, overlijden door gebrek aan bepaalde medicijnen. De overheid doet erg zijn best om de noodzakelijke medicijnen te kopen, om het noodzakelijke voedsel te kopen. Venezuela is niet zelfvoorzienend. Dit is niet iets dat de schuld is van de Chavez of de Maduro-regering. Ik bedoel, dit is al 100 jaar het model van de Venezolaanse economie. Ze zijn afhankelijk van de verkoop van olie. Welnu, als de Verenigde Staten miljarden en miljarden dollars die het Venezolaanse volk toebehoren, confisqueren of bevriezen, als de bank in Engeland op dezelfde manier weigert $ 1,5 miljard aan goud terug te geven, en als zo’n 40 bankinstellingen in de wereld meer dan $ 5 miljard bevroren hebben – hoe gaat Venezuela het voedsel en de medicijnen kopen die het nodig heeft?

Het lukt de regering wonderwel om de beschikbare middelen te verdubbelen, maar dan is er het probleem van de sancties. Elke zakenman, elke ondernemer die zaken wil doen met Venezuela weet dat hij grote boetes riskeert. Ik heb het niet over $ 10.000. Ik heb het over $ 50.000, $ 100.000, $ 200.000. Dus als je een ondernemer bent en je weet dat het je geld gaat kosten, waarom ga je dan het risico nemen? Dus je passeert Venezuela. Terugkomend op het rapport van Michelle Bachelet, aan de optimistische kant kan ik bravo zeggen. Ze is persoonlijk in Venezuela geweest. Ze heeft met zowel de oppositie als de regering gesproken, met veel ministers. Ze heeft een enorme hoeveelheid informatie gekregen. Waarom is hun rapport zo gebrekkig? En het is erg gebrekkig. Het is zeer teleurstellend. Waarom? Omdat het was opgesteld door hetzelfde team dat de rapporten van Zeid Ra’ad Al Hussein had opgesteld. Michelle Bachelet heeft een team geërfd. In dit team . . . .

GREG WILPERT Ik wil later op die kwestie ingaan, maar eerst wil ik u nog iets over het verslag zelf vragen. Ik bedoel, een van de dingen, en u heeft dit al besproken, maar ik wil gewoon citeren uit het rapport omdat ik vind dat het een nogal interessant is. Een van de dingen die ze in het rapport zegt, of ik weet niet of zij het is, of haar assistenten zeggen: “De overheid heeft niet aangetoond dat ze alle beschikbare middelen benut heeft om te zorgen voor de geleidelijke realisatie van het recht op voedsel, noch dat het tevergeefs internationale hulp heeft gezocht om hiaten aan te pakken.”
Vervolgens wordt ook gezegd:” Schendingen van het recht op gezondheid zijn het gevolg van het niet-nakomen door de regering van haar kernverplichtingen, die niet kunnen worden geringschat, ook niet om economische redenen. “En dan eindelijk, zegt ze iets over de economische sancties, maar gaat daar niet op door. Nu een van de dingen, en ik denk dat het belangrijk is om altijd in gedachten te houden dat het rapport natuurlijk ook heel kritisch spreekt over de politieke vrijheden, en ook over de 5000 of meer mensen die zijn gedood in confrontaties met de politie, wat het in essentie buitengerechtelijke executies noemt. Dat is een zeer ernstige aantijging, maar aan de andere kant lijkt het rapport, zoals ik zojuist heb aangehaald, de sancties voor het grootste deel te negeren. En volgens een analyse van Mark Weisbrot en Jeffrey Sachs zijn maar liefst 40.000 mensen gedood of gestorven door een gebrek aan toegang tot medicijnen en voedsel. Nu, gezien de . . . .

ALFRED DE ZAYAS Dat was laag in 2018. Dit jaar is veel . .

GREG WILPERT Juist, juist. Wat zou volgens u nu eigenlijk de rol van de VN moeten zijn in het omgaan met dit soort situaties?

ALFRED DE ZAYAS Alle agentschappen samenbrengen. Toen ik in Venezuela was, belde ik de FAO en de WHO, UNHCR, VN-vrouwen, enz. om te zeggen, kijk, hoe kunnen we het Venezolaanse volk helpen? Inderdaad, kort na mijn bezoek, zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen sommige van deze agentschappen van de Verenigde Naties en de regering, en zij helpen de overheid. Dat geldt ook voor het Internationale Comité van het Rode Kruis, de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, dus er is enige vooruitgang. Maar het verslag is helaas fundamenteel onjuist. Het grootste probleem is de methodiek. Als je een onderzoeker bent, je hoeft niet eens een juridisch onderzoeker te zijn, zelfs als je een historicus bent, moet je naar alle kanten luisteren. Je moet al het bewijs evalueren en dan moet je het professioneel overwegen.

Wat hier is gebeurd, is dat er een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar was voor de Hoge Commissaris – en niet alleen tijdens haar bezoek omdat haar team er al in maart was. Ze ging nu drie dagen, maar minstens 50 niet-gouvernementele organisaties ter plaatse in Venezuela – zoals Fundalatin, een heel oude Venezolaanse NGO. Het is geen GONGO. Het is geen overheids-NGO. Fundalatin, Grupo Sures en Red Nacional de Derechos Humanos gaven materiaal aan Michelle Bachelet. Maar wanneer ontving zij dat materiaal en waarom werd het niet in aanmerking genomen? Omdat er geen voetnoot te vinden is in haar rapport over deze bronnen, noch is er een voetnoot over mijn eigen rapport, of over mijn bevindingen en conclusies, dus er is iets mis. En ik schrijf dat toe – omdat ik voormalig staflid ben van het kantoor van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten en ik weet hoe de zaken werken. Er zijn mensen met vooroordelen. Ze hebben een bijltje te slijpen en ze slijpen het en ze laten informatie weg die gewoon niet past in de matrix die ze willen voorleggen.

Dit is natuurlijk niet alleen een probleem van methodologie. Dit is ook een ethisch probleem. Ik vind dat de professionele ethiek van een medewerker een getrouwe weergave moet zijn van de informatie die van alle bronnen ontvangen wordt. Natuurlijk kun je informatie weggooien als je denkt dat dit alleen maaar uit de pers komt, dat het nepnieuws is, dat het niet serieus is. Maar de informatie die aan de Hoge Commissaris is gegeven, ik heb veel gezien van die informatie, die ook dateert van 2017, en niets daarvan werd ooit overwogen door Zeid Ra’ad Al Hussein en wordt ook niet overwogen in dit nieuwe rapport. Zodat mijn aanbeveling – en ik heb het al op schrift gesteld en ik heb het kantoor al van mijn mening op de hoogte gebracht – ik denk dat het noodzakelijk is voor de geloofwaardigheid van het kantoor om het team te veranderen dat deze rapporten in de verleden gemaakt heeft, omdat ze bewezen hebben niet objectief te zijn. Ze hebben bewezen niet te voldoen aan wat ik zou beschouwen als de minimumvereisten van serieuze onderzoeken.

Ik denk dat het geen passend gewicht gaf aan het geweld van de Guarimbas, de oppositie, niet op de ontwrichting inging, de verstoring door herhaalde pogingen om de regering omver te werpen, de staatsgreep, de eenzijdige verklaring van het presidentschap van Guaido, gevolgd door de zogenaamde humanitaire hulp die de Verenigde Staten vanuit Colombia naar Venezuela wilden forceren, gevolgd door de oproep aan het leger om Maduro op 30 april jongstleden omver te werpen, enz., de aanslagen op het leven van Maduro zelf, … Al deze dingen hebben een impact op het functioneren van elke overheid. En u noemde het cijfer van 5000 personen die volgens zeggen hun leven hebben verloren in de context van verzet tegen het staatsgezag. Ik heb begrepen dat die cijfers in feite gewone misdadigers omvat, personen die zich bezighouden met sabotage, personen die zich bezighouden met smokkelwaar en die natuurlijk verzet tegen de overheid hebben gepleegd. Maar in 2017, en ik heb de video’s gezien, gebruikte de oppositie Molotov-cocktails. En de oppositie gebruikte echte kogels. De oppositie heeft zeven mensen levend verbrand.

GREG WILPERT Oké. Welnu, we zullen dit deel één moeten besluiten, dit eerste deel van onze discussie met u. En ik nodig mensen uit om in terug te komen voor het tweede deel, waar we zullen ingaan op de details waarom het volgens u een gebrekkig rapport is geweest.
Dus ik sprak met Alfred de Zayas, gepensioneerd senior advocaat bij het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Nogmaals bedankt, Alfred, voor het meedoen. En nogmaals, zoals ik al zei, kom terug voor deel twee.

For the English Story Transcript:
De Zayas: UN Human Rights Council’s Report on Venezuela is 'Unbalanced'
   The Real News Network, 12 juli