Amnesty International roept op tot gerechtigheid ongeveer net zo vaak als tot straf met als subtekst dat het straffen van de slachtoffers van het Imperium gerechtigheid is, schrijft Roger Harris

Bron:  Roger D. Harris mintpressnews 20 mei 2019 ~~~ 

Uncle Sam heeft in zijn Zuid-Amerikaanse “achtertuin” een probleem met de Venezolanen die volharden in de democratische verkozen Nicolás Maduro als president in plaats van het verkiezingsproces te omzeilen en de ongekozen Amerikaanse marionet Juan Guaidó te installeren. Het maakt niet uit, Amnesty International is te hulp geschoten met een volmondige verdediging van het Amerikaanse imperialisme:

Geconfronteerd met ernstige schendingen van de mensenrechten, een tekort aan medicijnen en voedsel en algemeen geweld in Venezuela, is er een dringende honger naar gerechtigheid. De misdaden tegen de menselijkheid die de autoriteiten waarschijnlijk hebben begaan, mogen niet ongestraft blijven.

Erika Guevara-Rosas, Amerikaans directeur van Amnesty International…

Amnesty International plaatst haar aanspraken op de Maduro-regering bewust niet in het kader van een georchestreerde regime-veranderingscampagne, in feite een oorlog, door de agressor uit het noorden. De VS voeren een illegale oorlog tegen Venezuela en Amnesty International laat dit feit buiten beschouwing, en laat zelfs op flagrante wijze de vermelding van sancties achterwege.

Zoals mensenrechtenactivist Chuck Kaufman van de Alliance for Global Justice opmerkte over Amnesty International (AI): “Ze lijken zich niet eens meer druk te maken om hun geloofwaardigheid.” Een geloofwaardiger en eerlijker verslag van wat er in Venezuela gebeurt, dan de strijdbijl van AI op 14 mei tegen Venezuela “Misdaden tegen de mensheid vereisen een krachtige reactie van het internationale rechtssysteem, zou ook de vermeende overtredingen van de Maduro-regering hebben opgemerkt”

  • Ernstige schendingen van de mensenrechten. Economen Mark Weisbrot van het Center for Economic and Policy Research en Jeffrey Sachs van de Columbia University meldden onlangs dat de Amerikaanse sancties tegen Venezuela verantwoordelijk zijn voor tienduizenden doden. Dit is de prijs die Venezuela wordt opgedrongen, met een voorspelling dat het nog erger zal worden, voor de regimeverandering die AI impliciet bevordert.
  • Tekorten aan medicijnen en voedsel. Sinds 2015, toen de Amerikaanse president Obama ze voor het eerst instelde, leggen de VS steeds meer verlammende illegale sancties op aan Venezuela, uitdrukkelijk om ellende voor de bevolking te creëren in de hoop dat het zich dan tegen zijn eigen democratisch gekozen regering zou keren. De sancties zijn specifiek bedoeld om de economie te verstikken, zodat Venezuela zijn problemen niet kan aanpakken. De Amerikaanse regering schept op over de gevolgen van de sancties. AI speelt de good cop voor de rol van de VS als bad cop en betreurt de voorwaarden die zij stilzwijgend promoot door te vragen om steeds meer “straffen”. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Venezuela werden opgelegd op 10 mei.
  • Algemeen geweld. De Amerikaanse regering heeft herhaaldelijk en unapologetisch gedreigd met militair ingrijpen in Venezuela als de gekozen regering geen afstand doet. De VS heeft niet alleen militair aangevallen, maar heeft ook met economische en diplomatieke middelen oorlog gevoerd tegen Venezuela, om nog maar te zwijgen van laagdrempelige oorlogsvoering zoals cyberaanvallen. De extreemrechtse oppositie heeft opgeroepen tot het buitengerechtelijk omverwerpen van de regering en heeft zich onthouden van electorale middelen om politieke veranderingen door te voeren. AI merkt terecht op dat sinds 2017 nieuw geweld is toegebracht aan het Venezolaanse volk, maar verzuimt de rol van de oppositie bij het uitlokken van dat geweld met hun guarimbas en andere acties op te merken. Ondertussen heeft Guaidó, wiens steun van de bevolking in Venezuela het dieptepunt bereikt, naar verluidt zijn afgezant gestuurd om met het Amerikaanse Southern Command te vergaderen om te “coördineren”.

Hoe is het mogelijk dat een organisatie die beweert te staan voor mensenrechten en wereldwijde gerechtigheid zo botweg feiten kan negeren die niet in hun verhaal passen en vervolgens de woordvoerders van Trump-Pompeo-Bolton-Abrams napraten? Waarom zou AI zo ver gaan om de zelfbenoemde Guaidó te ontmoeten en vervolgens binnen enkele dagen een rapport uit te brengen waarin de Maduro-regering wordt veroordeeld, zonder ook de andere partij in het conflict te onderzoeken?

Helaas is dit niet de eerste keer dat AI blijk geeft van een imperiale vooringenomenheid, zoals bij de door de VS gesteunde regime-veranderingsprojecten in Irak, Libië, Syrië en Nicaragua.

De vele beschuldigingen (bijvoorbeeld “meer dan 8000 buitengerechtelijke executies door de veiligheidstroepen”) tegen Venezuela in het persbericht van AI en het bijbehorende rapport moeten nog worden gedeconstrueerd. Helaas heeft het Imperium een overvloed aan middelen om propaganda te ontketenen in vergelijking met het vermogen om dit tegen te gaan door echte humanitaire groeperingen. AI alleen al heeft een jaarlijks budget van meer dan 300 miljoen dollar. Volgens de door Wikipedia aangehaalde bronnen ontvangt AI subsidies van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Commissie en andere regeringen, samen met de Rockefeller Foundation.

Tot slot, AI’s persbericht roept op tot rechtvaardigheid, ongeveer net zo vaak als dat het oproept tot straf met als subtekst dat het straffen van de slachtoffers van het Imperium rechtvaardigheid is. Als AI echt bezorgd zou zijn over gerechtigheid, in plaats van steeds een Amerikaanse regime-veranderingsoperatie te rechtvaardigen, zouden ze voor het volgende pleiten:

  • Het beëindigen van de eenzijdige sancties van de VS tegen Venezuela, die illegaal zijn volgens de handvesten van de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten.
  • Het ondersteunen van de dialoog tussen de gekozen regering en de oppositie, zoals is bevorderd door Mexico, Uruguay, paus Franciscus en onlangs nog door Noorwegen.
  • Veroordeling van de activiteiten op het gebied van regimeverandering en inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Venezuela en actieve verwerping van de agressieve houding van de Amerikaanse regering zoals verwoord door de Amerikaanse Vice-President Pence: “Dit is geen tijd voor een dialoog. Dit is tijd voor actie.”
  • Respect voor de soevereiniteit van Venezuela en herstel van normale diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Venezuela.

Topfoto:Een geërodeerde muurschildering van wijlen president Hugo Chavez van Venezuela bedekt een muur in Machurucuto, Venezuela, 5 mei 2019 | Rodrigo Abd.


Roger Harris zit bij de Task Force on the Americas, een 33-jarige mensenrechtenorganisatie, en is actief met de Campaign to End US-Canadian Sanctions Against Venezuela.