Bron: Verenigde Naties,  
Office van de hoge commissaris inzake Mensenrechten  ====    

Geneve, 9 mei 2019 ===

Een door de VN-Mensenrechtenraad benoemde onafhankelijke deskundige heeft zijn diepe bezorgdheid geuit over de recente oplegging door de Verenigde Staten van unilaterale dwangmaatregelen aan Cuba, Venezuela en Iran, benadrukkend dat het gebruik van economische sancties voor politieke doeleinden in strijd is met de mensenrechten en de normen voor internationaal gedrag . Een dergelijke actie kan door de mens veroorzaakte humanitaire catastrofes van ongekende proporties veroorzaken.

“Regime change door economische maatregelen die waarschijnlijk zullen leiden tot de schending van fundamentele mensenrechten en mogelijk tot verhongering, is nooit een geaccepteerde praktijk van internationale betrekkingen geweest”, zei Idriss Jazairy, de speciale VN-rapporteur die zich bezighoudt met de negatieve gevolgen van sancties. “Problemen en ernstige politieke verschillen tussen regeringen mogen nooit worden opgelost door economische en humanitaire rampen te creëren, en gewone mensen daar pionnen en gijzelaars van te maken.”

De implementatie van Titel III van de Helms Burton Act – die Amerikaanse burgers toestaat rechtszaken aan te spannen tegen Cubaanse entiteiten en buitenlandse bedrijven over eigendommen die in beslag zijn genomen en gebruikt sinds de revolutie van Fidel Castro in 1959 – negeerde protesten van de Europese Unie en Canada en was een directe aanval op Europese en Canadese bedrijven in Cuba, die tot de top buitenlandse investeerders behoorden.

“Het gebruik door een supermacht van zijn dominante positie in de internationale financiële arena tegen zijn eigen bondgenoten om economische ontberingen te veroorzaken aan de economie van soevereine staten is in strijd met het internationale recht, en ondermijnt onvermijdelijk de mensenrechten van haar burgers,” aldus de speciale rapporteur.

Op 17 april verbood de Verenigde Staten de Centrale Bank van Venezuela om transacties in Amerikaanse dollars uit te voeren, en blokkeerde de toegang tot persoonlijke overmakingen en creditcards met ingang van maart 2020.

“Het is moeilijk te bevatten hoe maatregelen die het vernietigen van de Venezolaanse economie en het voorkomen dat Venezolanen geld naar huis sturen tot effect hebben, bedoeld zijn om het Venezolaanse volk te helpen, zoals de US Treasury beweert,” zei de expert.

Zijn uitspraken volgen op de beweringen in een recent rapport dat is gepubliceerd door het in Washington gevestigde Centre for Economic and Policy Research, dat er sinds 2017 40.000 mensen zijn overleden in Venezuela vanwege Amerikaanse sancties.

Jazairy zei ook dat hij bezorgd was dat de VS de ontheffingen voor internationale kopers van Iraanse olie niet zouden verlengen, ondanks protesten van o.a. NAVO-bondgenoot Turkije. Washington heeft geëist dat alle resterende staten die hebben geprofiteerd van ontheffingen, hun aankopen op 1 mei staken of geconfronteerd worden met sancties.

“De extraterritoriale toepassing van unilaterale sancties is duidelijk in strijd met het internationale recht,” zei de expert. “Ik ben diep bezorgd dat een staat zijn dominante positie in internationale financiële middelen kan gebruiken om niet alleen het Iraanse volk schade te berokkenen, die tot op de dag van vandaag hun verplichtingen onder de door de VN goedgekeurde nucleaire overeenkomst zijn nagekomen, maar ook iedereen in de wereld die met hen handelt.

“De internationale gemeenschap moet samenkomen om blokkades aan te kaarten, die de soevereiniteit van een land, de mensenrechten, en de rechten van derde landen die handelen met gesanctioneerde staten, in gevaar te brengen, en een bedreiging vormen voor de wereldvrede en veiligheid.

“Ik roep de internationale gemeenschap op om een ​​constructieve dialoog aan te gaan met Venezuela, Cuba, Iran en de Verenigde Staten, om een ​​vreedzame oplossing te vinden in overeenstemming met de geest en de letter van het Handvest van de Verenigde Naties voordat het willekeurige gebruik van economische honger de nieuwe ‘normaal’ wordt. “

LOOPT AF

Deskundige van de VN: de heer Idriss Jazairy (Algerije) werd door de Mensenrechtenraad benoemd als de eerste speciale rapporteur over de negatieve gevolgen van de unilaterale dwangmaatregelen op het bezit van de mensenrechten. Hij trad in mei 2015 in functie. Dhr. Jazairy heeft uitgebreide ervaring op het gebied van internationale betrekkingen en mensenrechten met het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken, het mensenrechtensysteem van de VN en internationale ngo’s. Hij heeft een M.A. (Oxford) in Wijsbegeerte, Politiek en Economie, en een M.P.A. (Harvard). Hij studeerde ook af aan de Ecole nationale d’Administration (Frankrijk). Dhr. Jazairy is de auteur van boeken en veel artikelen in de internationale pers over ontwikkeling, mensenrechten en actualiteiten.

De speciale rapporteurs maken deel uit van wat bekend staat als de Speciale Procedures van de Mensenrechtenraad. Speciale procedures, het grootste orgaan van onafhankelijke deskundigen in het VN-mensenrechtensysteem, is de algemene naam van de onafhankelijke fact finding- en monitoringmechanismen van de Raad die specifieke landsituaties of thematische kwesties in alle delen van de wereld behandelen. Special Procedures’ experts werken op vrijwillige basis; zij zijn geen personeel van de VN en ontvangen geen salaris voor hun werk. Ze zijn onafhankelijk van elke overheid of organisatie en dienen op individuele basis.