Bron:Rikard Jozwiak
RadioFreeEurope/RadioLiberty 19 November 2018 ~~~ 

BRUSSEL — Nederland stelt een nieuwe EU-sanctieregeling voor die gericht zou zijn tegen personen die beschuldigd worden van mensenrechtenschendingen overal ter wereld.

Regeringsambtenaren van alle 28 lidstaten van de EU zullen op 20 november in Den Haag bijeenkomen om het Nederlandse voorstel te bespreken, dat wordt uiteengezet in een standpuntnota getiteld “Towards An EU Global Human Rights Sanctions Regime”.

Het document, door RFE/RL ingezien op 19 november, zegt dat het voorgestelde sanctieregime “aanzienlijk verschilt van de bestaande geografisch beperkte sanctieregimes van de EU,” die volgens het document tot doel hebben “het gedrag van staten te veranderen en daarom politiek van aard zijn”.

De voorgestelde regeling “kan gericht zijn tegen individuele schenders van de mensenrechten overal ter wereld, los van de politieke context en intergouvernementele ontwikkelingen. Zij zou ook kunnen worden gebruikt tegen personen die behoren tot niet-overheidsactoren (d.w.z. rebellengroepen),” aldus het document.

Volgens het document moeten tegoeden worden bevroren en visa worden verboden aan personen die zich schuldig maken aan “ernstige schendingen en misbruiken van de mensenrechten”, zoals buitengerechtelijke, willekeurige of standrechtelijke executies, gedwongen verdwijningen en foltering.

“We hebben de laatste jaren bij een aantal mensenrechtenschendingen gezien dat individuele landen de mogelijkheid hebben ingevoerd om sancties uit te voeren tegen betrokken individuen,” vertelde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan RFE/RL in de marge van een vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU in Brussel.

“Maar momenteel is er geen EU-breed sanctie-instrument en natuurlijk zijn sancties het meest effectief als ze EU-breed zouden zijn,” voegde Blok eraan toe.

Sergej Magnitski (1972-2009)

Op 19 november hebben de Russische autoriteiten nieuwe beschuldigingen geuit aan het adres van de Britse financier Bill Browder, die nu wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn medewerker Sergej Magnitski in een gevangenis in Moskou in 2009.

In een tweet deed Browder de nieuwe beschuldigingen af als “Kafkaiaans”, en zei dat ze komen een dag voordat “de Nederlandse regering alle EU-lidstaten zal uitnodigen naar Den Haag te komen om een EU-brede Magnitsky Act voor te stellen.”

Magnitsky werd gearresteerd nadat hij een plan had blootgelegd waarbij ambtenaren de Russische staat van 230 miljoen dollar zouden hebben opgelicht. Sinds zijn dood heeft Browder in landen over de hele wereld campagne gevoerd voor wetten die verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen moeten straffen — waaronder de Amerikaanse Magnitsky Act uit 2012.

Blok zei dat er in de EU nog geen consensus was over het Nederlandse voorstel, maar zei dat hij er “optimistisch over was”.

De minister voegde eraan toe dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken het voorstel zouden kunnen bespreken tijdens hun volgende vergadering in Brussel op 10 december.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (archieffoto)

Rikard Jozwiak is de Europa-redacteur voor RFE/RL in Praag, en houdt zich bezig met berichtgeving over de Europese Unie en de NAVO. Voorheen werkte hij als correspondent voor RFE/RL in Brussel, waar hij verslag deed van talrijke internationale topconferenties, Europese verkiezingen en internationale gerechtelijke uitspraken. Hij heeft verslag gedaan vanuit de meeste Europese hoofdsteden, alsook vanuit Centraal Azië. jozwiakr@rferl.org