Bron: cubanismo op 6 juni 2018 ~~~ 

Naar aanleiding van de huidige en lopende ontwikkelingen in Nicaragua:- heeft NSCAG, De Britse vakbondssolidariteitsbeweging, de volgende verklaring en briefing uitgebracht in reactie op de tragische gebeurtenissen van de afgelopen maanden in Nicaragua.

Het geweld gebeurt in het kader van wijdverbreide demonstraties tegen enerzijds en steun aan de gekozen Sandinistische regering anderzijds. Wat begon als een protest tegen een nieuwe sociale zekerheidswet aan de technische universiteit van Managua heeft zich uitgebreid naar andere staatsuniversiteiten en -steden. De situatie is geëscaleerd tot geweld dat heeft geleid tot de tragische dood van meer dan zestig mensen, honderden mensen zijn gewond geraakt en er zijn op grote schaal brandstichting en opportunistische plunderingen geweest. Er zijn ook politiek gemotiveerde dreigementen, aanvallen en de opzettelijke vernietiging van openbare gebouwen en particuliere eigendommen.

De gekozen regering, onder leiding van president Daniel Ortega, heeft de controversiële socialezekerheidswet snel ingetrokken en heeft nu opgeroepen tot een nationale dialoog in alle sectoren ter ondersteuning van een vreedzame oplossing voor deze kwesties. De zorg is nu dat rechtse krachten, zowel binnen als buiten het land, deze protesten gebruiken om hun agenda van ‘regimechange’ af te dwingen. Dit was het geval in veel landen in de regio, waaronder Venezuela. Op 24 mei 2018 heeft de regering van de Verenigde Staten een verklaring afgelegd waarin zij onheilspellend dreigde actie te ondernemen tegen Nicaragua “indien het Ortega-regime niet meewerkt”.

Het is belangrijk op te merken dat de huidige Nicaraguaanse regering in 2016 is herkozen voor een tweede ambtstermijn met een 72 procent van de stemmen en heeft gezorgd voor economische stabiliteit en groei, in combinatie met zeer succesvolle sociale programma’s die de afgelopen elf jaar ten goede zijn gekomen aan de overgrote meerderheid van de Nicaraguaanse burgers.

Deze verklaring en briefing geven ons standpunt weer en geven achtergrondinformatie. Wij hopen dat dit op grote schaal zal worden verspreid om duidelijkheid te helpen scheppen in de situatie van al diegenen die in deze moeilijke tijd het Nicaraguaanse volk willen steunen.

Verklaring

De Nicaragua Solidarity Campaign Action Group (NSCAG) doet een beroep op leden, filialen en supporters;

  • steun aan een vreedzame oplossing voor de huidige crisis, ook voor de nationale dialoog die door de Nicaraguaanse regering op gang is gebracht en door de katholieke kerk is gemedieerd, en waarbij alle sectoren van de samenleving – studenten, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en de vakbonden – zijn betrokken
  • verwerpen en tegengaan van elke buitenlandse inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Nicaragua die een schending vormen van het internationaal recht en van het beginsel van de nationale soevereiniteit 
  • steun aan de oproepen tot onmiddellijke stopzetting van het geweld, opheffing van de wegblokkades en herstel van vrede, veiligheid en stabiliteit in Nicaragua
  • verzet tegen VS-sancties en dreigementen die niet helpen deze situatie op te lossen en die de problemen van het land alleen maar verergeren en verder geweld aanmoedigen.
  • verzet tegen pogingen om de gekozen regering van Nicaragua met ondemocratische en gewelddadige middelen te verjagen
  • steun aan de Commissie voor waarheid en gerechtigheid, die is opgericht om alle gevallen van geweld te onderzoeken en verslagen op te stellen om eenieder wie van beide zijden verantwoordelijk is, te berechten
  • verdediging van het recht van het Nicaraguaanse volk om zijn soevereiniteit te verdedigen en zijn eigen toekomst te bepalen zonder inmenging of agressie van buitenaf.

ANALYSE

In september 2016 brachten leden van de extreemrechtse oppositie van Nicaragua een bezoek aan Washington om hun bondgenoten te ontmoeten, onder wie Congreslid Ileana Ros-Lehtinen, een Cubaans-Amerikaanse die haar standpunt in de Commissie buitenlandse zaken van het Huis consequent heeft gebruikt om de VN aan te vallen en om Latijns-Amerika, met name Venezuela en Cuba, te destabiliseren. De reden voor de bijeenkomst was het  VS-Congres op te roepen sancties op te leggen aan Nicaragua door middel van de NICA-Act, die in het Congres in 2017 werd aangenomen. Kortom, een deel van Nicaragua’s oppositie, dat niet op democratische wijze kon winnen, besloot zijn toevlucht te nemen tot VS-agressie tegen de eigen natie als voorbode van een ‘regimewisseling’.

In november 2016 won Daniel Ortega de Nicaraguaanse presidentsverkiezingen met 72% van de stemmen bij een opkomst van ongeveer 65%. Hij beloofde de sociale en economische verworvenheden van de FSLN-regering te verdedigen en de sterke economische groei van Nicaragua voort te zetten. De Nicaraguaanse vakbonden noemden de overwinning een overwinning voor arbeiders over de hele wereld die strijden voor een betere wereld. Een groep Latijns-Amerikaanse verkiezingsdeskundigen, waaronder voormalige ministers, parlementsleden, voorzitters van kiescommissies en anderen met veel kennis en ervaring uit andere landen in de regio, hield toezicht op alle aspecten van het verkiezingsproces. In het verslag van de groep over de verkiezingen wordt gewezen op de duidelijkheid en verspreiding van verkiezingsmateriaal, de efficiënte werking van de stembureaus en de “massale deelname van vrouwen” als verkiezingsambtenaren. De veiligheidstroepen werden geprezen om hun rol bij het zorgen voor een sfeer van orde en rust. Dat wil zeggen, de verkiezingen van 2016 in Nicaragua waren vrij en eerlijk.

De extreem-rechtse vleugel van Nicaragua zegde al voor de voorlopige verkiezingsuitslag de legitimiteit van de stemming niet te erkennen en nieuwe verkiezingen te willen houden. Vervolgens beweerden ze ten onrechte dat het Nicaraguaanse volk de uitslag van de Nicaraguaanse verkiezingen had afgewezen en dat er een groeiende oppositie was tegen Daniel Ortega en zijn regering. Tegelijkertijd heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS een verklaring afgelegd waarin het zijn “diepe bezorgdheid” uitsprak over het “gebrekkige” Nicaraguaanse verkiezingsproces. Tot op de dag van vandaag hebben de VS niet de moeite genomen om bewijzen te leveren voor hun beweringen. Net als bij de situatie in Venezuela, Cuba en Nicaragua wordt de VS-visie helaas kritiekloos door de wereldmedia overgenomen, zonder zelfs maar de moeite te nemen om evenwichtige berichtgeving te presenteren.

Pogingen tot regimewisseling

In april van dit jaar heeft een deel van de rechtse oppositie van Nicaragua gebruik gemaakt van de protesten van minderheden tegen de hervormingen van de sociale zekerheid van de regering, het geweld aangewakkerd en opgeroepen tot een ander regime.

In het weekend van 21 en 22 april vond een golf van geweld en moedwillige verwoesting plaats tegen sociale zekerheidsbureaus, politiebureaus, gemeentelijke overheidsgebouwen, universiteitsgebouwen, ziekenhuizen, ambulances, regeringskantoren en medische bevoorrading van het ministerie van Volksgezondheid. De snelheid van de escalatie en de gelijktijdige gebeurtenissen in het hele land droegen alle kenmerken van een goed gecoördineerde, politiek gemotiveerde operatie die bedoeld was om de regering te ondermijnen en in diskrediet te brengen en het land te destabiliseren.

Ondanks het feit dat de Nicaraguaanse regering haar hervormingen van de sociale zekerheid heeft ingetrokken als onderdeel van haar inspanningen om vrede en dialoog tot stand te brengen, zijn er sinds 22 april nog steeds gewelddadige protesten van gewapende criminelen met wegblokkades en sabotages, die ernstige gevolgen hebben voor de gehele economie, en speciaal voor het toerisme. Intimidatie en afpersing door delen van de rechtse oppositie en de daarmee verbonden bendes hebben angst en spanning onder de bevolking veroorzaakt. Met name de wegblokkades veroorzaken enorme problemen voor de bevolking, zorgen voor voedseltekorten en beperken het vrije verkeer, waardoor mensen niet kunnen werken en velen hun baan verliezen. De leden van de ordediesnten die proberen de wegblokkades te ontmantelen, zijn met geweld aangevallen door demonstranten, die doorgaan met het verbranden en vernietigen van openbare gebouwen en persoonlijke eigendommen.

De wens naar vrede en de nationale dialoog

In een poging om de vrede en stabiliteit in het land te herstellen, riep Daniel Ortega een nationale dialoog bijeen, bemiddeld door de katholieke kerk, waarbij alle sectoren van de samenleving – studenten, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en de vakbonden betrokken werden. Het standpunt van de Nicaraguaanse regering in de dialoog is: “Tegen geweldl, waar dat ook vandaan komt en garanties op het recht van alle mensen om te werken”. Voorts is een breed samengestelde commissie voor waarheid en gerechtigheid opgericht, die tot taak heeft alle gevallen van geweld grondig te onderzoeken en verslagen op te stellen om een passende rechtsbedeling te verzekeren.

Een van de belangrijkste hindernissen voor de voortgang van de dialoog is de weerspannige positie van extreemrechtse oppositiepartijen, die geen dialoog willen, maar willen dat de democratisch gekozen president Daniel Ortega aftreedt. Zij lijken zich samen met de regering-Trump te hebben gefixeerd op ‘regimewisseling’.

Buitenlandse interventie en bedreigingen

Sinds haar aantreden heeft de regering-Trump het interventionistisch beleid tegen Venezuela, Cuba en Nicaragua geïntensiveerd. Tussen 2014 en 2017 heeft het National Endowment for Democracy van de VS meer dan 50 subsidies van in totaal 4,2 miljoen dollar toegekend aan organisaties in Nicaragua als onderdeel van een door de VS-campagne om een gecoördineerde mediastem te bieden aan oppositiegroeperingen in Nicaragua. Hoewel de officiële taal van de NED het heeft over ‘ondersteuning is van de “civil society” en “pro-democratie” groepen’, is de focus  specifiek gericht op het opbouwen van gecoördineerde oppositie tegen de regering.

Op 7 mei heeft de nieuwe ambassadeur van de VS bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Amerikaanse vice-president Mike Pence, tijdens een beëdigingsceremonie voor Carlos Trujillo verklaard dat het streven naar “vrijheid” in de drie landen een prioriteit is van de regering-Tromp: “Wij zullen aan de zijde blijven staan van hen die verlangen naar vrijheid en wij zullen hun onderdrukkers tegemoet treden. Zoals gezegd hebben de VS nu gedreigd actie te ondernemen tegen Nicaragua “als het Ortega-regime niet meewerkt”.

Welke economische gevolgen heeft de escalatie van het geweld gehad?

Vóór de huidige golf van geweld bloeide het toerisme in Nicaragua op en de economie zou in 2018 met 5% groeien. Volgens econoom Nestor Avendaño is de dramatische beeldverschuiving over Nicaraguain het buitenland al voelbaar. Dit brengt een daling van de economische groei en de buitenlandse investeringen en een algemene vertraging van de economie mee. De toeristische industrie kampt al met veel annuleringen, met  invloed op toeristische steden als Leon, Grenada en San Juan del Sur. De verliezen voor de economie van het land worden nu al geschat op 200 miljoen dollar.

Wat nu al pijnlijk duidelijk is, is dat de zwaarst getroffenen degenen zullen zijn die het meest verarmd zijn, diegene die proberen overleven in de barrios aan de rand van de van de steden en op het platteland. Zij worden het meest getroffen door prijsstijgingen, potentiële voedseltekorten en bedreigingen van hun bestaansmiddelen. Dit zal vooral vrouwen treffen.

4 juni 2018